جراحي هاي لازم جهت برداشتن رحم و تخمدان را به ترتيب هيستركتومي و اوفوركتومي مينامند. سالپنگو اوفوركتومي دو جانبه روشي است كه در آن هم لوله هاي فالوپ و هم تخمدان ها برداشته ميشوند. در معدود مواردي ممكن است بطور اتفاقي يك تكه كوچك از تخمدان باقي مانده باشد. اين بقايا ميتوانند رشد كرده و كيست هاي دردناكي را توليد كنند.

علائم سندرم تخمدان باقيمانده

  • درد حين مقاربت
  • بروز مشكلات در دفع ادرار

 

روش تشخيص سندرم تخمدان باقيمانده

روش هاي تشخيص سندرم تخمدان باقيمانده عبارتند از:

  • سونوگرافي
  • ام آر آي
  • سي تي اسكن

در اين روش ها، تصاويري از تخمدان ها تهيه ميشود. اين تصاوير به پزشك در تشخيص ناحيه اي كه تخمدان در بافت خود باقي مانده است، كمك ميكند.

 

درمان سندرم تخمدان باقيمانده

درمان ها در زمينه سندرم تخمدان باقيمانده عبارتند از:

  • لاپاراتومي؛ به معنای ایجاد یک برش بزرگ در دیوارهٔ شکم و ورود به حفرهٔ شکم ميباشد.
  • لاپاراسكوپي؛ در این روش پزشك با کمک یک لوله دوربین دار (بدون بازکردن شکم) داخل شکم را مشاهده می‌کند. این لوله از طریق ایجاد یک سوراخ بسیار کوچک در ناف، تحت بیهوشی عمومی وارد می‌شود. با ایجاد یک یا دو برش محدود (با قطر حدود یک سانتی‌متر) در سطح پوست شکم، لوله دستگاه درون‌بین را که در راس آن دوربین قرار دارد، وارد شکم می‌کنند. محل جراحي با نور سرد (مانند هالوژنه) روشن می‌شود.

در اين روش ها بقاياي تخمدان برداشته ميشود.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران