اگربه یک دکترداروسازبگویید که حال خوشی ندارید، چه می کند؟ بدون شک یک سری قرص برای ازبین بردن افسردگی و استرس و ... برای شما تجویزمی کند.
اما راه های دیگری هم وجود دارند. قبل ازاستفاده ازقرص های جادویی شما هم راه های زیررا امتحان کنید: 

از استرس جلوگیری کنید.

  • رژیم غذای مناسبی را رعایت کنید. 
  • ورزش کنید. 
  • سبک زندگی خود را تغییردهید.


انجام این کارها به جلوگیری از استرس کمک می کند و البته مقرون به صرفه است و آسیبی به کیف پولتان نمی زند.
موسیقی برای بیشترمردم بخش مهمی اززندگی روزمره است. برخی درفاصله رفتن سرکاربه موسیقی گوش می کنند و بعضی وقتی درصف بنزین منتظرنوبت خود هستند. بسیاری درحین پخت و پز، دوش گرفتن، تا کردن لباسهای شسته شده و یا انجام کارهای دیگرموسیقی را می شنوند.
 

موسیقی با خلق و خوی افراد درارتباط است. شنیدن یک آهنگ می تواند ما را خوشحال، غمگین، پرانرژی، و یا آرام کند و ازآنجا که موسیقی می تواند چنین تأثیری برروی افراد بگذارد، ازآن بعنوان ابزاری برای درمان درشرایط پزشکی مختلفی استفاده می شود.

موسیقی هرفرهنگی ممکن است درمردم آن سرزمین تآثیرگذارترباشد. مثلاً درتئوری پزشکی چینی این فرضیه وجود دارد که بدن به پنج قسمت تقسیم شده و هرکدام ازاین قسمت ها به موسیقی خاصی حساس هستند و ازموسیقی برای درمان این اندامهای خاص استفاده می شود.

انواع موسیقی ازنظراحساسی که بجا می گذارنند، متفاوت هستند. مثلاً موسیقی کلاسیک راحتی و آرامش را برای شنونده به ارمغان می آورد درصورتیکه موسیقی راک می تواند منجربه ناراحتی شنونده بشود. موسیقی همچنین درافزایش آستانه درد و رسیدن به اثرات درمانی مؤثرمی باشد.

موسیقی ضمیرهوشیارما را وادار به ابرازواکنش های احساسی پنهان و کشف و بینش خلاقانه می کند. استفاده ازموسیقی درکلاس های درس به کودکان کمک می کند تا درمهارت های خواندن و یادگیری زبان مستعد تربشوند. با شنیدن موسیقی درهای پذیرش زندگی به روی شما بازمی شود. همچنین به مردم کمک می کند تا بتواند دراجتماع نمود بهتری داشته باشند و توانایی بررسی مسائل شخصی خود را داشته باشند.


شواهد علمی بیانگراین موضوع است که استفاده ازموسیقی درمانی به بهبود حال افراد و کاهش اضطراب و استرس کمک می کند. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران