دراینجا به پنج اختلال که مورد بررسی قرارگرفته و به موسیقی درمانی جواب داده اند، می پردازیم:


اوتیسم

اوتیسم یک اختلال مغزی است که با طیف گسترده ای از مشکلات رشد، بخصوص درحوزه ارتباط و تعاملات اجتماعی روبرو است. همچنین اوتیسم چهاراختلال دیگربا خود همراه دارد: سندرم اسپریگرز، اختلال دوران کودکی فروپاشیده ، سندرم رت و اختلال فراگیررشد.

افراد مبتلا به اوتیسم اغلب به موسیقی پاسخ می دهند و ممکن است موسیقی درمانی درآموزش مهارت های کلامی و غیرکلامی و درایجاد فرایند طبیعی رشد به آنها کمک کند.


زوال عقل

زوال عقل ازدست دادن عملکرد شناختی ( فرآیند ذهنی و درنتیجه درک و یا آگاهی ازافکارو ایده ها) است. زوال عقل ممکن است با مشکلاتی درمغزمانند بیماری یا تروما همراه باشد. تغییرات دراین افراد ممکن است به کندی یا بسرعت صورت پذیرد و برروی شناخت عمل یا فرایند تفکر، درک و یادگیری و عملکردهای شناختی تأثیربگذارد که شامل حافظه، تصمیم گیری، جهت یابی فضا، تفکر، استدلال، ارتباط کلامی و غیره می باشد.

درافراد مسن مبتلا به آلزایمر، زوال عقل و سایراختلالات روانی ، ازموسیقی درمانی به منظورکاهش خشونت رفتاری و آشفتگی، کاهش علائم، بهبود خلق و خو و بهبود و همکاری درانجام وظایف روزانه مانند حمام گرفتن استفاده می شود.  موسیقی درمانی خطرابتلا به بیماری های قلبی و یا مغزی را دربیماران سالمند مبتلا به زوال عقل کاهش می دهد.


افسردگی

افسردگی یک اختلال است که برروی بدن، افکارو خلق و خو اثرمی گذارد. افسردگی حتی برروی خواب و خوراک و احساسات و نحوه نگرش به زندگی فرد مبتلا تأثیرگذاراست. برخلاف تجربیات احساسی عادی مانند غم و اندوه، اختلالات افسردگی تداوم دارد و به میزان قابل توجهی برروی سلامت جسمی و روحی بیماراثرمی گذارند. 

شواهدی موجود است که موسیقی درمانی باعث افزایش پاسخ به داروهای ضد افسردگی می شود.  موسیقی درمانی درسالمندان مبتلا به افسردگی و زنان بالغ افسرده می تواند باعث کاهش ضربان قلب، تعداد تنفس، فشارخون و خلق و خوی افسرده منجرشود. موسیقی درمانی حتی پس ازانجام عمل جراحی مانند تعویض مفصل زانو و یا بیماران همودیالیزی مفید می باشد.


رشد نوزاد

شنیدن موسیقی دراواخربارداری باعث می شود که جنین پس ازتولد به شنیدن موسیقی علاقه بیشتری داشته باشد. شنیدن موسیقی آرام بخش به نوزادان کمک می کند تا آرامترباشند. میزان تغذیه، افزایش وزن، افزایش پاسخ دهی به محرک ها در نوزادان زودرس با شنیدن موسیقی افزایش پیداکرده است. همچنین ضربان قلب عمیقترشده و کاهش پیداکرده و راحت خواب رفته اند.


کیفیت خواب

بی خوابی و مشکل درخوابیدن، خواب ماندن و یا صبح زود بیدارشدن یک بیماری شایع است که می تواند درطول روزباعث خواب آلودگی بیش ازحد و کمبود انرژی بشود. بی خوابی طولانی مدت ایجاد افسردگی، خستگی، تحریک پذیری، مشکل توجه و مشکل یادگیری درمحیط کارو مدرسه شود.

بی خوابی شدید ممکن است باعث تغییراتی درمواد شیمیایی مغزشده ، موجب افسردگی و اضطراب شود که هردو اینها مجدداً باعث بی خوابی می شود.
شنیدن موسیقی دربزرگسالان می تواند بطورقابل توجهی درکیفیت خواب و نیزمدت خواب ، زود بخواب رفتن و عدم آشفتگی درخواب مؤثرباشد. همچنین شواهدی مبنی برتأثیرموسیقی درمانی درکودکان و نوزادان نارس وجود دارد. موسیقی مانند داروی آرام بخش یا خواب آوربرای کودکانی که تست EEG ازآنها گرفته می شود، عمل می کند.


احساس امنیت

شنیدن موسیقی خاصی به ایجاد آرامش و راحتی شما کمک می کند و خود شنونده این موضوع را تشخیص می دهد.  موسیقی های دیگرشاید چنین اثری نداشته باشند. گاهی درضمن انجام مراحل پزشکی ، شنیدن موسیقی با هدفون به همکاری بیشترمیان بیمارو پزشک می انجامد. اما توجه دااشته باشید که شنیدن موسیقی با صدای بلند توسط هدفون ممکن است اثرات نامطلوبی برروی شنوایی شما بگذارد و به گوشتان آسیب برساند.

موسیقی به عنوان تنها راه درمان برای بیماری های جسمی یا روانی استفاده نمی شود. استفاده ازروش موسیقی درمانی درافرادی که به شنیدن موسیقی علاقه ای ندارند ممکن است به تحریک روحی یا استرس منجرشود.
 

بهتراست که با پزشک خود دراین مورد مشاوره کنید تا او مؤثرترین درمان را با توجه به نیازشما انتخاب کند. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران