اختلالات آلت تناسلی برروی زندگی جنسی مردان تأثیرگذاراست.  برخی از مشکلات شایع که برروی آلت تناسلی اثرمی گذارند عبارتند از:

 • پریاپیسم:  یک وضعیت دردناک است که نعوظ بیش از4 ساعت بطول می انجامد.
 • بیماری پریونی:  وضعیتی است که درآن وجود یک توده سخت درآلت احساس می شود و آلت تناسلی مرد بشکل منحنی و یا خم شده درمی آید.
 • بالینیت:  التهاب یا عفونت سرآلت است.
 • فیموزیا تنگی غلاف:  یک بیماری است که پوست ختنه گاه آلت آنقدرتنگ است که به عقب کشیده نمی شود.
 • پارافیموز:  دراین وضعیت،  پوست ختنه گاه پس رفته و گیرمی کند و نمی تواند به محل طبیعی خود بازگردد.  این مورد جزو اوژانس های پزشکی است که درصورتیکه درمان نشود ممکن است عوارض وخیمی را ایجاد کند.
 • سرطان آلت تناسلی:  نوع نادری ازسرطان است که ازسلول های پوست آلت شروع می شود.


دربسیاری ازاین موارد راه های درمان وجود دارد.  ازبرخی ازاین شرایط می توان با رعایت بهداشت جلوگیری بعمل آورد.  اما برخی ازاین بیماری ها نیاز به معالجه فوری و مراجعه به اورژانس های پزشکی دارد.  شناسایی علائم و نشانه ها و همچنین نحوه برخورد با بیماری بسیاراهمیت دارد.


زمان مراجعه به پزشک

درصورت مشاهده علائم زیربه پزشک مراجعه فرمایید:

 • درد،  تورم یا حساسیت به لمس درآلت تناسلی
 • ترشحات غیرطبیعی
 • خارش،  راش،  تاول،  زخم،  یا دانه های کوچک قرمز
 • وجود خون درادراریا منی
 • نعوظ که بیش از 4 ساعت طول بکشد.
 • تنگی بیش ازحد پوست ختنه گاه که ازحرکت آن جلوگیری می کند.
   
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران