هیدروسل تجمع بدون درد مایعی آبکی دراطراف یک یا هردو بیضه است که باعث می شود کیسه بیضه یا کشاله ران متورم بنظربیاید. این تورم باعث ناراحتی می شود اما بطورمعمول دردناک نیست. هیدروسل معمولاً درنوزادان شایع می باشد اما ممکن است درهرسنی بروزکند. این بیماری خطرناک نیست.

علت بروز هیدروسل ناشناخته است. وجود این بیماری درنوزادان ممکن است نشاندهنده فضای بازبین شکم و کیسه بیضه باشد. این فضای بازمعمولاً پیش ازتولد و یا با فاصله کوتاهی پس ازتولد بسته می شود.

بنظرمی رسد که بروز این بیماری درمراحل بعدی زندگی به دلیل آسیب یا جراحی کیسه بیضه یا کشاله ران باشد. گاهی علت آن التهاب یا عفونت اپیدیدیم یا عفونت بیضه است. بندرت پیش می آید که هیدروسل به دلیل سرطان بیضه یا کلیه چپ اتفاق بیفتد. احتمال بروزاین نوع هیدروسل درهرسنی وجود دارد اما بیشتردرمردان بالای 40 سال دیده می شود. 

علائم هیدروسل

این بیماری اغلب نشانه ای ندارد. ممکن است بیمارمتوجه بزرگ شدن کیسه بیضه بشود. دراین وضعیت علائم شامل درد، ورم، قرمزی و یا احساس فشاردرکیسه بیضه یا درپایه آلت تناسلی است.

هیدروسل چگونه تشخیص داده می شود؟

با معاینه کیسه بیضه که بزرگ بنظرمیرسد، هیدرسل تشخیص داده می شود. درطول معاینه پزشک درزیرنورپشت هریک ازبیضه ها (transillumination) را ازنظروجود توده که ممکن است به علت مشکلات دیگری مانند سرطان بیضه وجود داشته باشد معاینه و بررسی می کند. هیدروسل چون ازمایع تشکیل شده نورازآن بخوبی عبورمی کندو ازسمت دیگردیده می شود اما نورازتوده جامد عبورنمی کند. برای تأیید تشخیص پزشک انجام سونوگرافی توصیه می شود.

 

درمان هیدروسل

هیدروسل بیماری خطرناکی نیست و فقط زمانی اقدام به درمان آن می کنند که ایجاد درد کند و یا فرد مبتلا ازظاهر نازیبای آن ناراحت و شرمگین باشد و یا هنگامی که این عارضه باعث کاهش خونرسانی به آلت تناسلی بشود که بندرت چنین موردی اتفاق می افتد. اگرهیدروسل باعت تغییراندازه کیسه بیضه نشود، نیازی به درمان نیست. هیدروسل درمردان زیر65 سال ممکن است بخودی خود درمان شود. اما درمردان بالای 65 سال باقی می ماند.

دراغلب موارد مایع توسط سوزن (آسپیراسیون) کشیده می شود امااحتمال بازگشت هیدروسلی که با کشیدن مایع معالجه شود، وجود دارد و دراین صورت گزینه جراحی لازم می شود. بدلیل احتمال عفونت و یا بازگشت بیماری این روش فقط برای افرادی توصیه می شود که نمی توانند جراحی کنند.

چنانچه هیدروسل بزرگترشود و یا ایجاد ناراحتی کند، انجام عمل جراحی برای برداشتن هیدروسل  (hydrocelectomy)ضروری است.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران