کم خونی ناشی از کاهش  ذخایرآهن درخون است.  این عارضه زمانی اتفاق می افتد که شما به اندازه کافی آهن مصرف نمی کنید و درنتیجه بدن شروع به استفاده ازذخایرآهن می کند.  بدن برای ساختن هموگلوبین ازآهن استفاده می کند.  کار هموگلوبین (سلولهای قرمزخون) رساندن اکسیژن به بافتها و عضلات است.  

خونریزی های شدید نیزمنجربه کم خونی می شود.

نقش آهن ساختن سلولهای قرمزخون است که برای حیات انسان ضروری است. 

عوامل کمبود آهن عبارتند از:

  • عدم جذب آهن درسیستم گوارش
  • خونریزی های مزمن مانند خونریزی سنگین دردوران قاعدگی
  • خونریزی دردستگاه گوارش
  • میزان ناکافی آهن دررژیم غذایی ( علت شایع دربین نوزادان، کودکان و زنان باردار)

عوامل تشدید کننده کمبود آهن عبارتند از:

  • چرخه سریع رشد درنوزادان و نوجوانان
  • خونریزی های شدید دوران قاعدگی و خونریزی مزمن سیستم گوارشی
  • رژیم های غذایی که آهن اندکی دارند.
  • نوزادانی که ازشیرمادرتغذیه می کنند و پس از6 ماهگی غذا خوردن را برایشان شروع نکرده اند.
  • کودکانی که تا 12 ماهگی با شیرگاوتغذیه شده اند.
  • اعتیاد به الکل
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران