رشد ناهنجار سلولها در بدن را سرطان مينامند. سرطان هميشه به همان نقطه از بدن كه سلولها رشد بي رويه دارند، نسبت داده ميشود؛ حتي اگر در كل بدن پراكنده شده باشد.

هنگاميكه سرطان از دهانه رحم آغاز شود، آنرا "سرطان دهانه رحم" يا "سرطان گردن رحم" مينامند. دهانه رحم در قسمت پايين و انتهايي رحم قرار دارد و باريك تر از قسمتهاي ديگر است. دهانه رحم، واژن را به قسمت بالاي رحم متصل ميسازد. رحم يا زهدان جايگاهيست كه جنين در آن رشد ميابد.

همه زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم ميباشند و در اغلب موارد زنان بالاي 30 سال بدان مبتلا ميگردند. در ايالات متحده امريكا ساليانه حدود 12.000 نفر به اين بيماري مبتلا شده و در اثر آن حدود 4.000 نفر جان خود را از دست ميدهند.

امروزه در كشورهاي غربي سرطان دهانه رحم بشدت قابل پيشگيري است؛ زيرا تست غربالگري و واكسيناسيون براي پيشگيري از ويروس عفوني پاپيلوماي انساني (HPV) به وفور در دسترس قرار دارد. 

علت اصلي ابتلا به سرطان دهانه رحم، ويروس عفوني پاپيلوماي انساني (HPV) ميباشد. اين ويروس، ويروس شايعي است كه طي برقراري روابط جنسي، از فردي به فرد ديگر منتقل ميگردد. حداقل نيمي از روابط جنسي بين افراد منجربه بروز ويروس عفوني پاپيلوماي انساني ميگردد، كه از اين ميزان تنها تعداد اندكي از زنان بدان مبتلا ميگردند.

هنگاميكه سرطان دهانه رحم در همان آغاز شكل گيري تشخيص داده شود، بيشتر و بهتر قابل درمان خواهد بود و به عمر طولاني تر و كيفيت زندگي بهتر خواهد انجاميد.

 


علائم سرطان دهانه رحم 

سرطان دهانه رحم در بسياري از موارد علائم خاصي بدنبال ندارد اما در برخي موارد ممكن است با نامنظم شدن قاعدگي و خونريزي همراه باشد. موارد زير جزء علائم سرطان دهانه رحم محسوب نميشوند، اما برخي از زنان آنرا تجربه كرده اند:

  • درد هنگام برقراري رابطه جنسي در لگن
  • خونريزي شديد در دوران قاعدگي، نامنظمي قاعدگي، لكه بيني
  • خونريزي يا ترشحات غيرعادي از واژن 
  • خستگي و تهوع
  • كاهش وزن يا خونريزي غيرعادي از رحم

 


درمان سرطان دهانه رحم 

سرطان دهانه رحم به چند طريق قابل درمان است كه بسته به نوع و ميزان پيشروي آن تعيين ميگردد. درمانها شامل جراحي، شيمي درماني و پرتودرماني ميباشد. 

  • جراحي: پزشكان بافت سرطاني را برميدارند.
  • شيمي درماني: از داروهاي خاصي استفاده ميشود تا سلولهاي سرطاني را از بين برند. داروهاي شيمي درماني شامل قرص يا آمپول و يا هردوي انهاست.
  • پرتودرماني: از اشعه هاي پر انرژي مانند اشعه ايكس براي مبارزه با سلولهاي سرطاني استفاده ميشود.

 

جهت روش هاي درماني ديگر بايد با تيم پزشكي مربوطه مشاوره نمود.

برای اطلاعات بیشتر ویدئوی آموزشی سرطان دهانه رحم را نیز ببینید

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران