در حال حاضر هيچ شواهد علمي مبني بر تعيين جنسيت جنين وجود ندارد و اين مساله قرن هاست كه در پرده ابهام قرار گرفته است. اما انجام و رعايت يكسري امور خاص، ضرري نيز به دنبال ندارد و ممكن است شانس پسر شدن جنين را افزايش دهد. بنابراين اگر تمايل داريد پسردار شويد و از ديدن پسر بچه هاي كوچك ذوق زده ميشويد، روش هاي ادائه شده در اين مقاله را از دست ندهيد.

نظريه جنسيت جنين

در كل دو نوع اسپرم وجود دارد؛ يكي از آنها حامل كروموزوم X و ديگري حامل كروموزوم Y ميباشد. اسپرمي كه تخمك را بارور ميسازد، جنسيت جنين را نيز تعيين ميكند (كروموزوم X تعيين كننده دختر و كروموزوم Y تعيين كننده پسر ميباشد). به عقيده متخصصين زنان و زايمان، نوع اسپرم عاملي ارثي دارد. تحقيقات نشان ميدهند كه اسپرم نر ضعيف تر، كوچكتر و سريعتر از همتايان ماده خود ميباشد. اسپرم ماده نيز منعطف تر است و قادر است براي مدت طولاني تري در بدن زن زنده بماند.

1-    موقعيت (پوزيشن) حين مقاربت

دخول عمقي اسپرم در پسر شدن جنين بسيار حائز اهميت است. اسپرم نر با اختلاف ناچيزي قادر خواهد بود از اسپرم ماده پيشي بگيرد و به تخمك بپيوندد. بر اساس روش شتلز، جهت افزايش شانس پسردار شدن، زوج ها بايد در حالت ها و پوزيشن هايي به مقاربت بپردازند كه به اسپرم اجازه دخول عمقي داده شود. ممكن است چنين پوزيشن هايي باب ميل و رومانتيك نباشند، اما هرچه اسپرم ها به دهانه رحم نزديك تر باشند، احتمال پيوستن به تخمك افزايش ميابد. برخي از اين پوزيشن ها كه ميتوانند به اين امر كمك كنند، عبارتند از:

  • روش چهار دست و پا؛ يكي از رايج ترين روشها جهت پسردار شدن، مقاربت با پوزيشن چهار دست و پاست. در اين روش زن بصورت چهار دست و پا شده و مرد از پشت دخول را انجام ميدهد.
  • روش ايستاده؛ يكي از روش هايي كه در آن دخول بصورت عمقي انجام ميپذيرد، روش ايستاده است. برخي بر اين باورند كه در چنين حالتي به اسپرم نر امكان حركت سريعتر جهت رسيدن به تخمك داده ميشود. براي انجام چنين روشي، مرد بايد قادر باشد زن را بلند كند. همچنين در صورتيكه مرد قادر به بلند كردن زن نيست، ميتواند وي را به ديواري تكيه داده و در حالت ايستاده به مقاربت بپردازند.
  • روش نشسته؛ در اين روش مرد روي سطحي خوابيده يا مينشيند و زن روي آلت تناسلي مرد نشسته و به مقاربت ميپردازند. در اين روش نيز موقعيت براي دخول عمقي فراهم ميگردد، بعلاوه اينكه خود زن كنترل مقاربت را در دست ميگيرد. 

2-    رابطه اسپرم مرد و زمان چرخه قاعدگي

از آنجاييكه اسپرم نر با سرعت بيشتري نسبت به اسپرم ماده حركت ميكند، حتي الامكان سعي كنيد نزديك به زمان تخمك گذاري به مقاربت بپردازيد. چنانچه چند روز پيش از تخمك گذاري رابطه جنسي برقرار كنيد، اسپرم هاي نر كمتري از بين خواهند رفت. در صورتيكه از زمان تخمك گذاري خود آگاه نيستيد، علائم و نشانه هاي تخمك گذاري را مطالعه نماييد. همچنين ميتوانيد توسط نمودار چرخه قاعدگي، زمان تخمك گذاري را پيش بيني كنيد.

3-    رابطه اسپرم و لباس زير مردانه

ممكن است اين موضوع به گوشتان خورده باشد كه لباس زيري كه مردها ميپوشند بر توليد اسپرمشان تاثير گذار است. بر اساس اين نظريه، در صورتيكه شوهرتان لباس زير گشاد و پاچه دار ميپوشد، محيط و شرايط براي اسپرم نر بهتر است، زيرا كيسه بيضه گرم نميشود و توليد اسپرم را محدود نميسازد. اما لباس زير هاي تنگ، شرايط را براي اسپرم ماده مهيا ميسازند. با افزايش دماي بيش از حد بيضه، توليد هر دو نوع اسپرم كاهش ميابد.

4-    رابطه ارگاسم شدن زن با پسردار شدن

ارگاسم شدن (رسيدن به اوج لذت جنسي) زن نقش عمده اي در پسردار شدنش ايفا ميكند. برخي بر اين باورند كه حين ارگاسم شدن زن، مواد قليايي در واژن وي ترشح ميشود كه شانس بقاي اسپرم نر را افزايش ميدهد. گفته ميشود كه جهت افزايش احتمال پسر شدن جنين، در طول مقاربت زن بايد قبل از مرد به ارگاسم برسد.

توصيه آخر

براي اغلب زوج ها، مهمترين مساله در بچه دار شدن، داشتن فرزندي سالم است. اما چنانچه همچنان بر پسردار شدن تاكيد داريد، ميتوانيد روش هاي فوق را امتحان نماييد. در عين حال به ياد داشته باشيد كه در روش هاي ذكر شده، شواهد علمي محدودي وجود دارد و شايد برخي از آنها پايه علمي نداشته باشند. برخي از روش هايي كه داراي شواهد علمي نيز هستند، لزوما به اين معنا نيست كه در شما موثر واقع ميشوند، اما امتحان اين روش ها ضرري نيز بدنبال ندارد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران