کاندیدیاز یا عفونت قارچی درزنان بسیاررایج است اما این عفونت درمردان درمقایسه با زنان کمتراتفاق می افتد.

کاندیدیازیک عفونت ناشی از قارچ کاندیدا است که برروی سرآلت تناسلی مرد و درصورت ختنه نشدن برروی پوست ختنه گاه تأثیرمی گذارد.

عفونت کاندیدیاز را می توان در قسمتهای دیگری از پوست یا غشای مخاطی یافت.  برای مثال در دهان نوزادان که بنام برفک دهان شناخته می شود.

علل کاندیدیاز مردان

کاندیدیازتوسط نوعی مخمرقارچ بنام کاندیدا بوجود می آید.  
سیستم ایمنی بدن انسان و محیط زیست طبیعی بطورطبیعی رشد قارچ ها را کنترل می کند اما اگر این تعادل مختل شود،  قارچها می توانند رشد کنند.  بطورمثال نوزادان تازه متولد شده معمولاً دچاربرفک دهانی می شوند.

عوامل زیراحتمال ابتلا به کاندیدیاز را تشدید می کند:

  • استفاده ازآنتی بیوتیک که باعث تغییر در تعادل فلورنرمال میکروبی شده و شرایط را برای رشد قارچ کاندیدا فراهم می کند.
  • مصرف داروهایی که سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند مانند شیمی درمانی یا کورتیکواستروئیدها
  • سرکوب سیستم ایمنی بدن که باعث تضعیف بدن دربرابرقارچ شده و باعث رشد قارچ می شود. بطورمثال عفونت اچ آی وی دراثرضعیف بودن سیستم ایمنی بدن بروزمی کند.
  • دیابت بخصوص اگر تجت کنترل نباشد.  سطح بالای قند خون محیط مناسبی برای رشد مخمرخا است.
  • ختنه نشدن یا عدم رعایت بهداشت مردان به دلیل محیط مرطوب،  تاریک ،  فضای گرم زیرپوست ختنه گاه محیط مناسبی برای رشد مخمرمی باشد.
  • بهداشت شخصی یا استفاده زیاد از وسایل شستشودهنده ممکن است به التهاب آلت منجرشده و باعث عفونت قارچی بشود که دراثرآسیب به پوست اتفاق می افتد.
  • تغذیه ضعیف
  • دیالیزکلیوی

احتمال سرایت عفونت برفکی ازمردان به شریک جنسی وجود ندارد چون درچنین شرایطی امکان برقرای رابطه جنسی وجود ندارد.  همچنین در هنگام عفونت برفکی شریک جنسی زن باید تا پایان درمان از برقراری رابطه جنسی اجتناب کرد.

علائم این بیماری شامل بثورات خارش دار،  پوست قرمز،  تورم،  تحریک و خارش دراطراف سرآلت می باشد.  همچنین ترشحات ضخیم زیرپوست ختنه گاه و یا درد هنگام ادرارکردن و ارتباط جنسی

ازدرمان ضد قارچ خوراکی یا موضعی برای درمان کاندیدیازاستفاده کرد.

با رعایت بهداشت می توان ازرشد قارچها وعفونت برفکی درقسمتهای گرم و مرطوب بدن جلوگیری کرد. 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران