سالمندان و موسیقی درمانی


یک رهبرارکسترمعروف اروپایی می گوید:  نوای موسیقی ازبهشت می آید. ما فقط باید آنرا پایین بکشیم.
اگرشما سالمندی هستید که تنها زندگی می کنید وخانه شما به انواع و اقسام وسایل مانند رادیو،  تلویزیون،  پخش دی وی دی،  و سایروسایل الکترونیک مجهزاست،  با شنیدن موسیقی به مزایای آن برای خود و همسالانتان پی خواهید برد.
موسیقی با حافظه ما پیوند خورده است و با کاهش فشارهای روانی قادراست به روح و جان ما آرامش بخشد.  ملودی و ریتم ازارکان جادویی موسیقی محسوب می شوند.


موسیقی درمانی چه محاسنی برای سالمندان دارد؟


موسیقی درمانی از روش های زیرسلامت جسمی و روحی افراد را بهبود می بخشد:

  • تسکین خستگی
  • ایجاد انگیزه
  • تجدید خاطرات مثبت
  • تغییرالگوهای منفی فکری
  • آرامش بخشیدن به اعصاب
  • ترویج تعاملات اجتماعی 
  • افزایش خوشحالی

تسکین خستگی  ازآنجا که به مرور زمان ازمیزان فعالیت جسمی سالمندان کاسته می شود،  آنها روزبروزساکتترمی شوند.  دربعضی ازموارد کاهش یا اختلال شنوایی  به حس تنهایی و خستگی و قطع روابط اجتماعی آنان کمک می کند.  این افراد موسیقی را با صدایی بلندترازحد معمول گوش می کنند.  استفاده ازهدفون روش مناسبی برای لذت بردن از موسیقی دراین افراد میباشد.  شنیدن موسیقی تنوعی درزندگی روزمره سالمندان پدید می آورد.

ایجاد انگیزه  انجام فعالیتهایی مانند دست زدن و پاکوبیدن با شنیدن موسیقی به کاهش فشارهای جسمی و روحی سالمندان کمک میکند.  انجام حرکات موزون با موسیقی روشی فوق العاده است.  همچنین باعث کاهش فشارخون و تحرک اندامهای بدن می شود.

تجدید خاطرات مثبت  موسیقی زبان گفتگو با احساسات و بیاد آورنده خاطرات خوش  روزها و اوقات گذشته است.

تغییرالگوهای منفی فکری  موسیقی انگیزه ای است برای تغییرتفکرات منفی سالمندان.  گوش دادن به موسیقی را بعنوان درمان دربرنامه روزانه سالمندان بگذارید.  

آرامش بخشیدن به اعصاب  همانگونه که شنیدن لالایی برای یک کودک معجزه می کند،  موسیقی قادراست فشارهای عصبی یک سالمند را ازبین ببرد.  انتخاب موسیقی ملایم و زیبا باعث تسکین سیستم عصبی می شود.  موسیقی درمانی مانند خوردن ویتامین در بهبود سالمندان مؤثراست.

ترویج تعاملات اجتماعی  برطبق آمارشنیدن موسیقی به گسترش و ترویج تعاملات اجتماعی افراد سالمند کمک می کند.

افزایش خوشحالی  موسیقی درمانی غذای روح است و می تواند شادی و طراوت را به ارمغان آورد.  حرکت دادن بدن همراه با خواندن و شنیدن موسیقی بهترین و ارزانترین راه برای سلامت و شادی است.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران