اگر فکر می کنید که فرد آسیب دیده دچار آسیب کمر یا گردن شده، وی را حرکت ندهید، زیرا حرکت نادرست منجر به فلج دائم و پیامدهای جدی دیگری خواهد شد. اگر صدمه های زیر را در فرد مشاهده کردید، فرض را بر این بگذارید که وی دچار آسیب نخاعی است: 

  • نشانه هایی از مصدومیت سر با تغییر مداوم در هوشیاری وی
  • فرد از درد شدید در گردن یا کمر خود شکایت می کند. 
  • فرد گردن خود را حرکت نمی دهد. 
  • صدمه نیروی قابل توجهی به کمر یا گردن فرد وارد آورده است. 
  • فرد ابراز ضعف، سرگیجه، فلج شدگی می کند و قادر به کنترل دستان، مثانه و روده خود نیست. گردن یا کمر پیچ خورده و در یک وضعیت عجیب قرار گرفته است. 

اگر فکر می کنید فردی به آسیب نخاعی دچار شده است، اقدامات زیر را انجام دهید: 

  • بلافاصله به اورژانس اطلاع دهید. 
  • فرد را بی حرکت نگاه دارید. پاچه های ضخیم و سنگین در دو طرف گردن وی قرار دهید یا گردن را ثابت و بی حرکت کنید. 
  • تا جایی که می توانید برخی اقدامات کمک های اولیه را فراهم کنید، البته بدون حرکت دادن مصدوم. اگر فرد علائمی از زندگی (مانند تنفس، سرفه یا حرکت) نشان ندهد، عملیات CPR (احیا قلبی و ریوی) را آغاز کنید، اما سر او را برای باز کردن راه هوایی کج نکنید. با انگشتان خود فک فرد را به آرامی گرفته و آن را به سمت جلو بالا بیاورید. اگر شخص نبض ندارد، ماساژ قفسه سینه را آغاز کنید. 
  • اگر شخص کلاه ایمنی به سر دارد، آن را خارج نکنید. 
  • اگر واقعا مجبور هستید که فرد را بچرخانید به خاطر اینکه در شرایط خفگی است، یا در معرض صدمات بیشتر است، به کمک حداقل یک نفر دیگر نیاز خواهید داشت. در زمان چرخاندن فرد مصدوم یک نفر قسمت سر و یک  نفر در قسمت پهلو بایستید تا در هنگام چرخاندن سر، گردن و کمر مصدوم همتراز باشند و هیچ حرکتی در این بخش ها اتفاق نیفتد. 
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران