روش هاي مختلفي از روش اورژانسي و هورموني گرفته تا پيشگيري بلند مدت و دائمي وجود دارد كه در آنها ميتوانيد به راحتي از باردار شدن پيشگيري بعمل آوريد.

روش هاي پيشگيري از بارداري كدامند؟

روش هاي مختلف پيشگيري از بارداري عبارتند از:

 • پيشگيري طولاني اثر و بلند مدت مانند نصب دستگاه داخل رحمي (IUD) و ايمپلنت
 • پيشگيري هورموني مانند قرص هاي ضد بارداري، آمپول و حلقه واژينال
 • روش هاي پيشگيرانه مانند استفاده از كاندوم و ديافراگم
 • آگاهي از تخمك گذاري
 • پيشگيري از بارداري اورژانسي
 • پيشگيري دائمي مانند وازكتومي و بستن لوله هاي رحم

روش پيشگيري طولاني اثر و بلند مدت چيست؟

اين روش، يك روش قابل برگشت در پيشگيري از بارداري محسوب ميشود كه براي مدتي طولاني از باردار شدن جلوگيري بعمل مي آورد. اين روش به دو گروه دسته بندي ميشود:

 • كاشت ايمپلنت زير پوست كه براي 3 تا 5 سال از بارداري جلوگيري ميكند.
 • نصب دستگاه داخل رحمي (IUD) كه 5 سال يا بيشتر از بارداري جلوگيري ميكند.

اين روش پيشگيري از بارداري بسيار موثر است؛ زيرا ديگر نگراني نسبت به فراموش كردن قرص يا پاره شدن كاندوم در آن وجود ندارد.

پيشگيري از بارداري هورموني چيست؟

مصرف قرص هاي هورموني، محبوب ترين روش در پيشگيري از بارداري محسوب ميگردد. اين قرص ها به دو گروه دسته بندي ميشوند:

 • قرص ضد بارداري خوراكي
 • قرص ضد بارداري پروژسترون

هر دو قرص را بايد بصورت روزانه مصرف نمود و چنانچه در امر پيشگيري از بارداري صحيح مصرف شوند، بيش از 99% موثر واقع ميشوند. 

اشكال ديگر پيشگيري هورموني، آمپول دپوپرووا و حلقه واژينال است. آمپول براي پيشگيري 3 ماهه كاربرد دارد و حلقه بصورت ماهيانه تعويض ميگردد.

روش هاي پيشگيرانه چه روش هايي هستند؟

در روش هاي پيشگيرانه، از ورود اسپرم به داخل واژن جلوگيري بعمل مي آيد. سه روش عمده در جلوگيري پيشگيرانه عبارتند از:

 • كاندوم مردانه
 • كاندوم زنانه
 • ديافراگم

كاندوم، از بروز بيماري هاي مقاربتي و همچنين حاملگي ناخواسته جلوگيري ميكند. كاندوم را ميتوانيد از فروشگاه هاي زنجيره اي، برخي مغازه ها يا داروخانه ها تهيه نماييد.
ديافراگم را نيز بايد پيش از انجام مقاربت در واژن نصب نمود. ديافراگم را هميشه بايد با اسپرم كش استفاده نمود.

روش آگاهي از تخمك گذاري چيست؟

نكته عمده در اين روش، شناخت و تشخيص علائم تخمك گذاري و باروري در چرخه قاعدگي است. در اين روش، شما با شناختي كه از علائم خود پيدا ميكنيد، ميتوانيد به راحتي براي باردار شدن يا جلوگيري از آن برنامه ريزي نماييد.

روش پيشگيري از بارداري اورژانسي چگونه است؟

اين روش داراي دو زير شاخه است: قرص پيشگيري از بارداري اورژانسي (ECP) و دستگاه داخل رحمي مسي (IUD).

قرص پيشگيري از بارداري اورژانسي (ECP) جهت جلوگيري از بروز بارداري، پس از مقاربت بدون محافظت مورد استفاده قرار ميگيرد. اين قرص مانع از آزاد شدن تخمك در تخمدان شده و يا آنرا به تاخير مياندازد تا اسپرم مرد در بدن زن فعاليتي انجام ندهد. اين قرص همچنين از طريق ايجاد تغيير در حركت اسپرم، از بارور شدن تخمك جلوگيري بعمل مي آورد.

دستگاه داخل رحمي مسي (IUD) توسط پزشك يا يك پرستار آموزش ديده، 5 روز پس از آزاد سازي تخمك نصب ميشود. ميزان موفقيت و تاثير اين روش تقريبا 100% است. مزيت نصب اين دستگاه، پيشگيري از بارداري در مدت زمان طولاني و مناسب بودن آن براي زنان سنگين وزن است.

روش پيشگيري از بارداري دائمي چيست؟

روش دائمي، به معناي عقيم سازي دائمي است. اين روش، در دو گروه وازكتومي براي مردان و بستن لوله هاي رحم براي زنان موجود ميباشد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران