تعريف كلي توانبخشي

ممكن است پس از يك آسيب جدي، بيماري يا يك عمل جراحي، بهبودي شما به آرامي حاصل گردد. اما مهارت هاي بازآموزي و يافتن راههاي جديد جهت انجام فعاليت هاي گذشته، براي بدست آوردن مجدد قدرت، لازم و ضروري است. اين فرايند را توانبخشي مينامند.

توانبخشي قلبي

توانبخشي قلبي به يك برنامه پزشكي نظارت شده براي كمك به افراديكه داراي مشكلات زير هستند تلقي ميگردد:

  • حمله قلبي
  • آنژيوپلاسي يا باي پس عروق كرنري براي درمان مشكلات عروق كرنري قلب
  • عمل ترميم و يا جايگزيني دريچه قلب
  • عمل پيوند قلب يا پيوند ريه
  • آنژين
  • نارسايي قلبي

هدف توانبخشي قلبي

هدف از توانبخشي قلبي، بازگرداندن افراد به يك زندگي پويا و كاهش خطر مشكلات قلبي بيشتر در آنهاست. گروهي از متخصصان، اين برنامه پزشكي را تدوين ميكنند كه مشتمل بر تمرين، مشاوره و آموزش در خصوص زندگي با قلب سالم ميباشد. در اين برنامه پزشكي، افراد با راه هاي كاهش عوامل خطر زا مانند فشار خون بالا، كلسترول بالا، چاقي و اضافه وزن و ديابت آشنا خواهند شد. از ديگر عوامل خطر زا ميتوان به سيگار كشيدن، عدم انجام فعاليت فيزيكي و افسردگي اشاره كرد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران