دررفتگی مصدومیتی است که انتهای استخوان ها از حالت طبیعی خود خارج می شوند. علت این امر معمولا بر اثر یک سقوط، تصادف اتومبیل و یا برخورد در هنگام ورزش رخ می دهد. در رفتگی معمولا در مفاثل بزرگ بدن اتفاق می افتد. در بزرگسالان شایع ترین نمونه آسیب شانه است و در کودکان نیز آرنج بیشتر دچار مشکل می شود. انگشتان دست نیز بسیار آسیب پذیرند، اگر به زور یا به اشتباه خم شوند. 

این مصدومیت به طور موقت باعث تغییر شکل مفصل شده و درد ناگهانی شدید و تورم در پی خواهد داشت. در رفتگی نیاز به توجه فوری پزشک برای بازگرداندن مفصل به حالت اولیه دارد. 
اگر تصور می کنید که یکی از مفاصل شما دچار در رفتگی شده، اقدامات زیر را انجام دهید:

در مراجعه به پزشک تاخیر نکنید.

  • مفصل را حرکت ندهید؛ تا زمانی که کمکی دریافت نکرده اید، سعی کنید مفصل را در یک موقعیت ثابت حفظ کنید. سعی نکنید مفصل در رفته را حرکت داده و یا به حالت اولیه خود بازگردانید. این امر باعث آسیب رساندن به مفصل، عضلات اطراف آن، رباط ها، اعصاب و یا رگ های خونی شود. 
  • بر روی مفصل آسیب دیده یخ قرار دهید؛ یخ می تواند با کنترل خونریزی داخلی و تجمع مایعات در داخل و اطراف مفصل مصدوم، باعث کاهش تورم شود. 
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران