چنانچه شما از روز تخمك گذاري خود آگاه باشيد، به سادگي ميتوانيد قاعدگي بعدي خود را نيز پيش بيني كنيد.

اطلاع از روز تخمك گذاري، بشما كمك ميكند تا از به تعويق افتادن پريود خود مطلع شويد و خود را براي يك تست بارداري آماده سازيد.

با اين حال، پي بردن به روز تخمك گذاري، چندان كار ساده اي هم نيست. روش هاي مختلفي در تشخيص روز تخمك گذاري وجود دارد، اما هيچ كدام بدون نقص نيستند. ممكن است لازم باشد تك تك اين روش ها را امتحان كنيد تا راه متناسب با سبك زندگي و چرخه قاعدگي خود را بيابيد.

 

1- كيت پيش بيني تخمك گذاري

 

كيت پيش بيني تخمك گذاري به شما در تعيين روز تخمك گذاري تان كمك ميكند. استفاده از اين كيت ها مانند استفاده از تست هاي بارداري است كه با ادرار كردن، مثبت يا منفي بودن تست را نشان ميدهند. برخلاف تست هاي بارداري كه جهت گرفتن نتيجه، يكبار از آنها استفاده ميكنيد، تست هاي پيش بيني تخمك گذاري را بايد چندين روز، پشت سرهم استفاده كرد. زمانيكه خط كيت تيره تر از خط كنترل است، تخمك گذاري در عرض 48 ساعت آينده اتفاق خواهد افتاد.

اما چنانچه پريودهايتان نامنظم است، ممكن است در استفاده از اين كيت ها به مشكل برخوريد. شايد لازم باشد يك سري ديگر اين نوارها را استفاده كنيد، يا كيتي با نوارهاي تست اضافي خريداري كنيد. بنابراين، اين روند چند روز بطول مي انجامد.

چنانچه به سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) مبتلا هستيد، ممكن است جواب تست كيت پيش بيني تخمك گذاري، نادرست باشد.

زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك ممكن است داراي ميزان زيادي هورمون جسم زرد (LH) باشند؛ و اين درست همان چيزي است كه كيت پيش بيني تخمك گذاري از آن تست ميگيرد. ميزان معمول هورمون جسم زرد، نزديك شدن به زمان تخمك گذاري را نشان ميدهد، حال آنكه در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك، ممكن است زمان تخمك گذاري را نشان ندهد.

با اين وجود، بسياري از زنان از كيت پيش بيني تخمك گذاري استفاده ميكنند و بسيار موفقيت آميز نيز ميباشد.

 

2- مخاط دهانه رحم

 

هنگاميكه در دوره تخمك گذاري بسر نميبريد، مخاط (ترشحات) دهانه رحم، غليظ و چسبناك است و ميتواند باكتري و ساير موارد، از جمله اسپرم ها را به دام بيندازد. اما زمانيكه روز تخمك گذاري فرا ميرسد، ترشحات واژن تغيير ميكنند، بيشتر ميشوند و شبيه به سفيده تخم مرغ خام ميگردند. اين امر به اسپرم اجازه ميدهد تا سريعتر به داخل واژن نفوذ كند. به محض اينكه تخمك گذاري پايان ميابد، مخاط دهانه رحم سفت شده و مجددا چسبنده خواهد شد.

بررسي و پيگيري تغييرات مخاط دهانه رحم، بشما در تعيين روز تخمك گذاري بسيار كمك خواهد كرد. بطور كلي، تحقيقات نشان ميدهند كه انجام مقاربت در روزيكه مخاط دهانه رحم بسيار زياد ميگردد، يكي از بهترين روش هاي زمان بندي براي باردار شدن است.

تنها نقطه ضعف اين روش اين است كه برخي زنان متوجه بروز تغييرات در مخاط دهانه رحم خود نميشوند و يا بطور كل دهانه رحمشان فاقد مخاط است. مخاط دهانه رحم با افزايش سن و مصرف برخي داروها كاهش ميابد و رفته رفته خشك شده و فرآيند تشخيص زمان تخمك گذاري را مختل ميسازد.

زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك نيز ممكن است با اين روش مشكل داشته باشند و درست همان مشكلي را كه با كيت پيش بيني تخمك گذاري دارند، با اين روش نيز دارند.

 

3- اندازه گيري دماي پايه بدن

 

دماي پايه بدن (BBT) به مفهوم دماي بدن در حالت استراحت است. اگر صبح ها قبل از برخواستن از رختخواب، نخستين كاري كه ميكنيد، اندازه گيري دمان بدنتان باشد، به دماي پايه بدن خود پي خواهيد برد.

پروژسترون، هورموني است كه پس از تخمك گذاري افزايش ميابد. اين هورمون همچنين قادر است دماي پايه بدن را نيز افزايش دهد. با اندازه گيري مداوم دماي پايه بدن خود، به روز تخمك گذاري خود پي خواهيد برد. اپليكيشن ها و وبسايت هاي مختلفي وجود دارند كه داراي نمودار دماي پايه بدن هستند و شما بدون هيچ نگراني و داشتن دانش خاصي، به راحتي ميتوانيد دماي پايه بدن خود را اندازه گيري نماييد.

تنها اشكال موجود در روش اندازه گيري دماي پايه بدن، اين است كه شما بعد از گذشت حدود 3 روز از تخمك گذاري متوجه زمان تخمك گذاري خود ميشويد. چنانچه چرخه هاي قاعدگيتان منظم است، نمودار دماي پايه بدن در تخمين روزهاي تخمك گذاري موثر واقع ميگردد. اما در صورتيكه چرخه هاي قاعدگيتان نامنظم باشد، قادر به تخمين تخمك گذاري خود نخواهيد بود.

 

4- علائم و نشانه هاي تخمك گذاري

 

ممكن است تاكنون متوجه اين موضوع نشده باشيد، اما تخمك گذاري با علائم و نشانه هايي همراه است. اين علائم و نشانه ها شامل افزايش ميزان مخاط دهانه رحم (اصلي ترين نشانه)، افزايش ميل جنسي و درد ميباشد.

چنانچه از وجود اين علائم در وجود خود آگاه باشيد، قادر به تعيين روز تخمك گذاري خود خواهيد بود. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران