گفتگوی درونی منفی ممنوع!!!!

 مثبت اندیشی به ما کمک می کند تا با مدیریت استرس،   سلامتی خود را تضمین کنیم.  
 

چشم اندازشما درزندگی چیست؟  آیا نیمه خالی لیوان را می بینید یا نیمه پرآن را ؟  این سؤالی قدیمی درمورد نحوه اندیشه شما است که می تواند نحوه نگرش شما را به زندگی مشخص کند و حتی برروی سلامتی شما تأثیربگذارد.
 

مطالعات نشان داده است که ویژگیهای شخصیتی مانند خوش بینی و بدبینی تأثیرزیادی برسلامتی فرد و جامعه دارد.  مثبت اندیشی بهمراه خوش بینی بخش مهمی ازمدیریت استرس است.  اگرفرد بدبینی هستید،  ناامید نشوید.  مهارت های مثبت اندیشی را یاد بگیرید و بکارببرید.
 

درک مثبت اندیشی و گفتگوی باخود

تفکرمثبت به این معنا نیست که مثل کبک سرخود را دربرف فرو کنید و ازلذتهای زندگی چشم پوشی کنید،  بلکه عبارت ازتغییرناکامی ها و قراردادن آنها در راه مثبت و خلاقانه می باشد.  باید منتظربهترین ها باشید نه بدترینها!
 

مثبت اندیشی اغلب با گفتگوی با خود آغازمی شود.  گفتگوی درونی روند بی پایان حرفهای ناگفته ای است که درسرشما می گذرند. این افکارکه خارج ازاراده ما هستند،  ممکن است مثبت یا منفی باشند.  بعضی ازاین افکارمنطقی و بعضی ازآنها تصورات غلطی است که به دلیل عدم آگاهی بوجود می آیند. 
 

اگرافکارمنفی داشته باشید،  نگرش شما نسبت به زندگی بدبینانه است و اگربیشترافکارشما مثبت باشند،  به احتمال زیاد شما جزو افراد خوش بین هستید و مثبت اندیش هستید.
 

مزایای مثبت اندیشی

پژوهشگران درجستجوی تأثیرات مثبت اندیشی برسلامت جسمی هستند. چند مورد از نتایج احتمالی تفکرمثبت را دراینجا ارائه می دهیم:

 • افزایش طول عمر
 • کاهش میزان ابتلا به افسردگی
 • پایین آمدن اضطراب
 • مقاومت بدن درمقابل سرماخوردگی
 • آرامش روحی و جسمی
 • کاهش خطرمرگ درنتیجه بیماریهای قلبی – عروقی
 • کسب مهارتهای لازم برای مقابله با سختیها و استرس
   

یک تئوری بیانگراین موضوع است که با داشتن چشم اندازمثبت شما بخوبی قادربه مقابله با استرس خواهید بود.

همچنین بنظرمی رسد که افراد مثبت اندیش و خوش بین ازمزایای زیربرخوردارند:

 • میل به زندگی سالم دارند. 
 • ازفعالتهای فیزیکی بیشتری برخوردارهستند.
 • ازرژیم غذایی سالم پیروی می کنند.
 • ازمصرف بیش ازحد نوشیدنیهای الکلی و کشیدن سیگارخودداری می کنند.
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران