مطالعاتی انجام شده است که گواهی برارتباط میان میکرولیتیازیس بیضه و سرطان بیضه را است. بااین حل، اینکه میکرولیتیازیس بیضه بتنهایی عامل خطری برای سرطان بیضه محسوب می شود هنوزبه اثبات نرسیده است.
 

معمولاً میکرولیتیازیس بیضه درمردانی که برای مشکلاتی مانند ورم و درد بیضه و یا ناباروری سونوگرافی شده اند ، بطوراتفاقی دیده شده است.

اینطوربنظرمی رسد که ارتباط اندکی میان میکرولیتیازیس بیضه و سرطان بیضه وجود دارد. البته شواهد حاکی ازاین است که میکرولیتیازیس بیضه بسیارشایعترازسرطان بیضه است. محققان به این نتیجه رسیده اند که بعید بنظرمی رسد میکرولیتیازیس بیضه عامل افزایش خطرابتلای یک مرد سالم به سرطان بیضه باشد.
 

درصورتی که به میکرولیتیازیس بیضه مبتلا هستید، سابقه بیماری خود را دراختیارپزشک معالج قراردهید تا بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

مثلاً اینکه:

  • شما کاملاً سالم هستید و هیچ نشانه یا علامتی از ابتلا به سرطان بیضه ندارید و نیازی به انجام آزمایش نیزنیست. با این حال توصیه می شد که بیضه خود را بطورمرتب ازنظروجود توده بررسی کنید و درصورت مشاهده توده به پزشک مراجعه کنید.
  • عوامل خطرابتلا به سرطان بیضه را داراهستید. اگرسایرعوامل خطرسرطان بیضه مانند بیضه نزول نکرده دارید، ممکن است انجام سونوگرافی سالانه و پیگیری سالانه توصیه شود.
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران