سرطان یک بیماری است که موجب رشد غیرطبیعی و غیرقابل کنترل سلول ها می شود.

سرطان بیضه همانطورکه ازاسمش مشخص است هنگامی اتفاق می افتد که سلولهای بدخیم یا سرطانی دربافت یک یا هردو بیضه مرد بوجود می آیند.
طبق آمارجامعه سرطان امریکا بیش از90% سرطانهای بیضه درسلولهای زایا یا تولید کننده اسپرم تشکیل می شود. 

دو نوع اصلی تومورهای سرطانی دزسلول های زایا بیضه وجود دارد: سمینومس و نانسمینومس. نانسمینومس رشد سریعیتری ازسمینومس دارد و بسرعت تکثیر می شود. همچنین نسبت به پرتودرمانی حساسیت کمتری دارد.

دربرخی ارموارد سرطان بیضه ممکن است ثانویه باشد. به این معنی که سرطان ازجای دیگری آغازشده و به بیضه گسترش یافته است.
تومورهای سرطانی همچنین می توانند در استروما که بافت محافظتی بیضه است که هورمون ترشح می کند، بوجود بیایند اما این تومورها معمولا خوش خیم هستند.

آمار سرطان بیضه

بنابر آمارانجمن ملی سلامتی شایعترین سرطان درمیان مردان 15 تا 35 ساله سرطان بیضه است.   
اما سرطان بیضه هنوزنسبتا نادراست . تنها درحدود 1 نفر از هر263 مرد (4%) درایالات متحده به این سرطان مبتلا می شود.
سرطان بیضه درحال حاضر شایعترین سرطان درایالات متحده است.

عوامل خطرساز

دقیقا مشخص نیست که چه عاملی باعث می شود که بعضی ازمردان به این بیماری مبتلا شوند و برخی دیگر نه. اما درهرحال عوامل مشخصی باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان بیضه می شوند.
این سرطان درمیان مردان نژاد سفید بیشترشایع است. درواقع خطرسرطان بیضه برای مردان سفید پوست 4 تا 5 برابربیشتر از نژاد زرد و سیاه است. حتی سرخپوستان و بومیان آلاسکا کمترازسفید پوستان درنعرض خطراین بیماری قراردارند.

عوامل افزایش خطرابتلا به سرطان بیضه عبارتند از:

  • رشد غیرطبیعی بیضه
  • بیضه پایین نیامده
  • سابقه خانوادگی سرطان بیضه
  • ایدز
  • عوامل پیش ازسرطان بیضه
  • سندرم کلین فلتر (داشتن یک کروموزوم اضافه)
  • سرطان درجا که نوعی سرطان غیرتهاجمی سلولهای زایای بیضه است.

علاوه براین بنا به گزارش مجله سرطان درسال 2012 مردانی که ماری جوانا مصرف می کنند بیشتردرمعرض ابتلا به این سرطان هستند.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران