خونريزي از واژن، حين مقاربت يا كمي پس از آن، به هيچ وجه امري طبيعي تلقي نميشود و در صورت بروز بايد فورا به پزشك مراجعه شود. بيماري هاي مختلفي كه مربوط به واژن، دهانه رحم يا خود رحم هستند، ميتوانند منجربه خونريزي واژينال در زمان مقاربت شوند. برخي از اين بيماري ها شامل التهاب كلي، بيماري هاي مقاربتي يا حتي رشد غير طبيعي سلول ها ميباشند كه مورد آخر ممكن است نشانه اي از بروز سرطان باشد.

 

التهاب

بيماري خوش خيمي كه مربوط به دهانه رحم ميباشد، فرسايش دهانه رحم (اروزيون سرويكس) است. در برخي موارد كه اين بيماري اتفاق مي افتد، دهانه رحم ملتهب ميگردد. اين بيماري، اغلب در دختران جوان، زناني كه قرص هاي ضد بارداري مصرف ميكنند و زنان بارداري كه دهانه رحمشان نرمتر از حد طبيعي است، بروز ميبابد. روش هاي درمان فرسايش دهانه رحم شامل فريز كردن منطقه آسيب ديده است. اين بيماري همچنين، به خودي خود نيز بهبود ميابد.

 

آتروفيك واژينيت (واژينيت يائسگي)

برخي زنان يائسه، پس از برقراري رابطه جنسي دچار خونريزي ميشوند كه اين امر به دليل كاهش ميزان استروژن است. كاهش ميزان استروژن، منجربه نازك شدن ديواره واژن، و در نتيجه تحريك و آزردگي در زمان مقاربت ميگردد. اين بيماري، آتروفيك واژينيت يا واژينيت يائسگي نام دارد و به راحتي ميتوان با استفاده از ژل هاي روان كننده (لوبريكانت) در حين مقاربت، آنرا التيام بخشيد. همچنين ميتوانيد اين بيماري را با استروژن (واژينال يا مصرف منظم شكل خوراكي) درمان كنيد. اما اين را هم در نظر بگيريد كه درمان جايگزيني هورمون، خطراتي جدي براي سلامت به همراه دارد.

 

بيماري هاي مقاربتي

بيماري هاي مقاربتي مانند كلاميديا و سوزاك، به دليل انتقال باكتري بين زوج ها، و از طريق تماس جنسي بروز ميابند. اين بيماري هاي مقاربتي شايع، در زنان به سلول هاي دهانه رحم حمله كرده و سبب بروز نه تنها خونريزي، بلكه انواع علائم ديگر مانند ترشحات مهبل، درد لگن، خارش و سوزش ميگردند. بيماري هاي مقاربتي را ميتوان با مصرف آنتي بيوتيك درمان كرد. چنانچه كلاميديا و سوزاك درمان نشوند، ممكن است منجربه ناباروري گردند.

 

تريكوموناسيس

تركوموناسيس، نوع ديگري از بيماري هاي مرتبط با واژن است. تريكوموناسيس توسط يك انگل تك سلولي و معمولا از راه جنسي بروز ميابد. اين بيماري، علاوه بر ايجاد خونريزي پس از مقاربت، منجربه بروز ترشحات واژينال و خارش نيز ميگردد.

 

رشد غير طبيعي سلول ها

رشد غير طبيعي سلول هاي واژن، دهانه رحم يا رحم، همگي منجربه بروز خونريزي حين مقاربت يا پس از آن ميگردد. اين رشد غير طبيعي قطعا سبب بروز نگراني خواهد شد، اما لزوما به معناي سرطان نميباشد.

 

آندومتريوز

آندومتريوز زماني رخ ميدهد كه بافت آندومتر كه بطور طبيعي داخل رحم را پوشش ميدهد، از داخل رحم خارج ميشود. بافت آندومتر ميتواند به سطح اندام هاي شكمي متصل شود، كه اين امر سبب بروز درد شده و بطور جدي به ناباروري منتهي ميگردد. هنگاميكه ضايعات آندومتر بر روي دهانه رحم يا مهبل آشكار شود، منجربه خونريزي در حين مقاربت يا پس از آن خواهد شد.

 

پوليپ هاي رحم

پوليپ هاي رحم، توده هاي نرم و كوچكي از بافت آندومتر هستند كه از داخل رحم، بيرون زده اند. خونريزي هاي ناشي از مقاربت ميتوانند از وجود اين پوليپ ها بر روي سطح دهانه رحم نشات بگيرند. پوليپ هاي رحم همچنين ممكن است سبب بروز خونريزي  بين دوره اي يا بعد از يائسگي گردند. گاهي اوقات اين پوليپ ها، به خودي خود برطرف ميگردند و در برخي موارد نيازمند درمان هستند. درمان پوليپ هاي رحم شامل جراحي ميباشد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران