همه افراد گاهی عصبانی می شوند.  اما میان عصبانیت زنان و مردان تفاوت بسیاری وجود دارد.  عصبانیت یک رفتارطبیعی است اما اگر منجربه خشونت شود،  نتایج بدی ببارخواهد آورد.
 

درک خشونت
خشم دارای دوجنبه روانی و فیزیکی است که باعث می شود سیستم عصبی واکنشهای بیولوژیکی ازخود نشان دهد. مانند :
•    افزایش سطح هورمون کورتیزول
•    سریعترشدن تنفس
•    تندترشدن ضربان قلب
•    بالا رفتن فشارخون
•    بالا رفتن حرارت بدن و تعریق
•    گشاد شدن مردمک چشم
•    سردرد ناگهانی

 

درواقع بدن خود را برای فعالیت شدید بدنی و مبارزه آماده می کند.  اگرما درمعرض مسائل استرس زا قراربگیریم خود را برای مبارزه یا فرارآماده می کنیم.  
خشم تنها یک خصوصیت انسانی نیست،  حیوانات نیزخشمگین می شوند اما بنوعی جزواحساسات و عواطف انسانی محسوب می شود.  

 

آرام باشید!!!!

 خشم کنترل نشده خطری برای سلامتی
مشکل اینجاست که امروزه پاسخ بدن به خشم همیشه مفید نیست.  خشم ممکن بود به اجداد ما درشکارخرس کمک کند اما هنگام ایستادن درصف کمکی نمی کند.
درحقیقت خشم کنترل نشده بسیارمضراست.  مطالعات انجام شده ارتباطی میان خشم و بیماری پیدا کرده اند به اینصورت که
احتمال ابتلای افرادی که دچارخشم شدید می شوند به بیماری عروق کرونری یا حمله قلبی زیاد است.  کسانی که دچارخشم شدید می شوند نسبت به افرادی که درحد پایینی عصبانی می شوند،  سه برابربیشترمستعد ابتلا به این بیماریها هستند.

 

واکنشهای فیزیکی بدن برای خشم کوتاه مدت درنظرگرفته شده است و برای دفاع ازخود و نیازبه زنده ماندن تنظیم شده است.  اما افرادی که دچارعصبانیت شدید هستند،  گرفتاراثرات و عوارض طولانی مدت می شوند.  

هورمونهای استرس خشم ممکن است موجب تصلب شرائین شود که درنتیجه منجربه حمله قلبی و سکته مغزی می شود.  این هورمون همچنین ممکن است باعث افزایش سطح پروتئین واکنشی C شده و منجربه التهاب و خطرقلبی - عروقی بشود.  

این مطالعات نشان داده است که سطح این پروتئین واکنشی درافراد خشمگین دو تا سه برابربیش از افراد عادی است و ممکن است باعث ایجاد اختلال الکتریکی درریتم قلب شود.
 

خشم با افسردگی نیز مرتبط می باشد.  افرادی که اغلب اوقات عصبانی هستند کمترازخود مراقبت می کنند.  این افراد معمولاً  زیاد سیگارمی کشند و بیش ازحد الکل مصرف می کنند و درخوردن غذا هم افراط می کنند و اهل ورزش هم نیستند و منکرتأثیرخشم بر سلامتی هستند.

 بطورکلی خشم عبارت است از احساس درماندگی و یا افسردگی که به رفتارهای ناسالم منجرمی شود.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران