خونريزي از واژن در دوران بارداري ميتواند بسيار هولناك باشد. با اين حال، هميشه اين اتفاق را نميتوان نشانه يك مشكل تلقي كرد. خونريزي در سه ماهه نخست بارداري (هفته اول تا دوازدهم) شايع است و بسياري از زنان در اين محدوده زماني، دچار خونريزي واژينال ميشوند.

اما جدي گرفتن خونريزي در كل دوران بارداري از اهميت بالايي برخوردار است. گاهي اوقات، خونريزي واژينال در طول بارداري بيانگر خطر قريب الوقوع سقط جنين يا وجود يك بيماري است كه نيازمند اقدام و درمان فوري ميباشد. هنگاميكه با علل شايع خونريزي واژن در طول بارداري آشنا شويد، در صورت بروز، بهتر ميتوانيد تصميم گيري نماييد.

 

علل خونريزي در دوران بارداري چيست؟

در خونريزي واژينال در طول بارداري، دلايل متعددي وجود دارد كه برخي از آنها بسيار جدي و برخي ديگر جزئي تلقي ميشوند.

 

سه ماهه اول

علل احتمالي خونريزي واژينال در سه ماهه اول عبارتند از:

-    سقط جنين (از دست دادن خود بخود جنين، قبل از هفته بيستم بارداري)

-    خونريزي لانه گزيني (معمولا 10 تا 14 روز پس از لقاح رخ ميدهد)

-    مشكلات دهانه رحم مانند عفونت، التهاب يا رشد بيش از حد سلول ها

-    بارداري خارج از رحم

-    حاملگي مولار (اتفاقي نادر است كه در آن، پس از لقاح به جاي جنين، توده اي غيرطبيعي در رحم شكل ميگيرد)

 

سه ماهه دوم و سوم

علل احتمالي خونريزي واژينال در سه ماهه دوم و سوم عبارتند از:

-    سقط جنين (قبل از هفته بيستم بارداري) يا مرگ جنين در داخل رحم

-    جدا شدن (پارگي) زودرس جفت

-    سرطان دهانه رحم

-    نارسايي دهانه رحم (منجربه تولد زودرس ميشود)

-    مشكلات دهانه رحم مانند عفونت، التهاب يا رشد بيش از حد سلول ها

-    زايمان زودرس

-    پارگي رحم (اتفاقي نادر اما بسيار مهلك است كه در آن پارگي رحم تا رد بخيه انسزيون قبلي سزارين ادامه ميابد)

 

آيا خونريزي واژينال در اواخر بارداري، طبيعي محسوب ميشود؟

با نزديك شدن به انتهاي دوران بارداري، خونريزي خفيفي كه اغلب با مخاط همراه است، انتظار ميرود. اين امر بيانگر اين است كه زايمان نزديك است. در اين مرحله، ترشحات واژن صورتي يا قرمز است كه آنرا بعنوان خون تلقي ميكنند.

 

چه زمان بايد به پزشك مراجعه كرد؟

گزارش هرگونه خونريزي در طول دوران بارداري به پزشك خود، بسيار حائز اهميت است. شما بايد ميزان خونريزي، شكل و ماهيت خونريزي را به پزشك اعلام نماييد.

 

سه ماهه اول

مواردي كه در سه ماهه اول (هفته اول تا دوازدهم) بارداري مهم بوده و بايد به پزشك گزارش شود، عبارتند از:

-    لكه بيني يا خونريزي خفيف واژينال كه تنها يكروز اتفاق افتاده است (اطلاع به پزشك در مراجعه بعدي)

-    هرگونه خونريزي واژينالي كه بيش از يكروز بطول انجاميده است (مراجعه به پزشك ظرف 24 ساعت)

-    خونريزي واژينال متوسط تا شديد كه با خارج شدن بافت هايي از واژن، درد شكم، گرفتگي، تب و لرز همراه باشد (مراجعه فوري به پزشك)

 

سه ماهه دوم

مواردي كه در سه ماهه دوم (هفته سيزدهم تا بيست و چهارم) بارداري مهم بوده و بايد به پزشك گزارش شود، عبارتند از:

-    خونريزي خفيف واژينال كه ظرف چند ساعت اتفاق افتاده است (مراجعه به پزشك در همان روز)

-    هرگونه خونريزي واژينالي كه يكروز بطول انجاميده است و با درد شكمي، گرفتگي، تب، لرز يا انقباضات همراه باشد (مراجعه فوري به پزشك)

 

سه ماهه سوم

مواردي كه در سه ماهه سوم (هفته بيست و پنجم تا چهلم) بارداري مهم بوده و بايد به پزشك گزارش شود، عبارتند از:

-    هرگونه خونريزي واژينالي كه قبل از هفته سي و هفتم اتفاق بيافتد و با درد شكم همراه باشد (مراجعه فوري به پزشك)

 

توجه!!!

به ياد داشته باشيد، در هفته هاي نهايي بارداري، ترشحات صورتي و قرمز رنگ (شبيه خون) واژن، نشانه قطعي زايمان بشمار ميرود.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران