اصولا براي يك زن گرفتن تصميم سقط جنين، كار ساده اي نيست. سقط جنين عمدي، مشكلات جسمي و روحي، و يك احساس بينابيني ميان غم و رهايي در بر دارد. ممكن است زني با اراده راسخ پا به يك مركز سقط جنين بگذارد و با شك و ترديد از آنجا خارج شود.

 

عوارض جسمي سقط جنين

عوارض جسماني شايع پس از سقط جنين شامل تهوع، اسهال و استفراغ ميباشد. دردهاي پس از جراحي، شبيه به زماني است كه يك دوره قاعدگي سنگين و شديد را سپري ميكنيد و در اين ميان احتمال لكه بيني يا خونريزي نيز وجود دارد. اما مهمترين پيامدهايي كه سقط جنين ميتواند به همراه داشته باشد، وارد آمدن آسيب به دهانه رحم، زخم شدن ديواره رحم، عفونت يا سپسيس (عفونت خون كه توسط باكتري ايجاد ميشود) و سوراخ شدن رحم است. اگرچه ممكن است به ندرت اتفاق بيافتد، اما سقط جنين در برخي موارد، بطور بالقوه اي مهلك و كشنده است.

 

عوارض روحي و رواني سقط جنين

بنا بر تحقيقات صورت گرفته، زناني كه عمل سقط جنين انجام داده اند، دچار پيامدهاي روحي و رواني چون خواب آلودگي، افسردگي و نياز براي جايگزين كردن جنين از دست رفته شده اند. ممكن است زني پس از انجام عمل سقط جنين احساس راحتي و آرامش كند، اما براي رسيدن به اين آرامش، به شدت احساس گناه خواهد كرد. پيامدهاي روحي بويژه در زناني كه پيش زمينه مذهبي دارند، شديدا منجربه افسردگي خواهد شد. حتي در برخي موارد فرد دچار آشفتگي رواني شده و جهت مقابله با آن نيازمند مراجعه به يك روانشناس يا مشاور ميگردد.

 

سقط جنين زودهنگام

سقط جنين در 12 هفته اوليه بارداري، به مراتب، خطرات جسماني و روحي كمتري دارد. قرص RU486 كه به قرص سقط جنين معروف است، به راحتي زنان را قادر ميسازد تا در اين مرحله از بارداري، سقط جنين را در منزل انجام دهند. اما اين قرص نيز عوارض جدي در بر دارد كه مهمترين آنها، ابتلا به اسهال شديد همراه با گرفتگي و دلپيچه است. در جراحي سقط جنين، دهانه رحم متسع و ديواره رحم نيز توسط ساكشن (مكش) تخليه ميگردد. 

 

سقط جنين ديرهنگام

سقط جنين پس از سه ماهه اول بارداري بسيار پيچيده تر و بغرنج تر است. در اين زمان، دهانه رحم را در طول شب با استفاده از لاميناريا متسع و گشاد ميكنند. اين امر به باز شدن تدريجي دهانه رحم كمك ميكند. صبح روز بعد، فرد به مركز سقط جنين مراجعه ميكند تا از راه كورتاژ، ديواره داخلي رحم تراشيده و تخليه شود. در انجام اين كار، خطر سوراخ شدگي رحم يا آسيب به اندام تناسلي، در زمان استفاده از كورت (ابزاری قاشق‌ مانند جهت تراشیدن بافت‌ ها و یا بافت‌ برداری) وجود دارد. 

 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران