تخم مرغ غذای مورد علاقه بسیاری ازافراد است و غذاهای متنوعی با آن تهیه می شود. سالاد سیب زمینی با تخم مرغ -، تخم مرغ پخته یا نیمرو. اما اگرشما به تخم مرغ آلرژی دارید چه چیزی را جایگزین آن می کنید؟ 

تخم مرغ، شیر، غذاهای دریایی، سویا و گندم 90% ازآلرژیهای غذایی را تشکیل می دهند. 

بیش از 3% کودکان به تخم مرغ آلرژی دارند اما معمولا با بزرگترشدن و رسیدن به سن 16 سالگی  بهترمی شوند. 

نشانه های حساسیت به تخم مرغ مانند سایرحساسیت های غذایی شامل نشانه های زیراست: درد، خارش پوست، تنفس مشکل

اگرفرزند شما سابقه آلرژی شدید به هرگونه ماده غذایی را دارد؛ همیشه یک سرنگ مخصوص تزریق اپی نفرین با خود همراه داشته باشید.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران