اگرهریک ازمشکلات زیربرایتان پیش آمد فوراً با پزشک تماس بگیرید:
•    درد شدید و ناگهانی درکیسه بیضه که می تواند نشانه پیچش بیضه باشد و نیازبه مراقبتهای فوری پزشکی دارد.
•    درد یا ورم دربیضه ها یا کیسه بیضه بیش ازچند ساعت یا چند روز
•    درد یا تورم بیضه همراه با تب
•    درد و ورم بیضه پس ازقرارگرفتن درمعرض ویروس اوریون
•    پیدا کردن توده دربیضه
•    تغییردراندازه  ویا شکل بیضه
•    سنگین شدن یکی ازبیضه ها
•    مشکلات ادراری همراه با تب و لرز،  استفراغ، درد کمر و یا شکم  
•    ادرارخونی،  صورتی  یا قرمزبدون هیچ علتی
•    درد لگن و مشکلات ادراری که با وجود درمانهای خانگی بیش از5 روز طول بکشد.
•    درد ناگهانی لگن یا مشکلات سیستم ادراری که بدترمی شود.
•    درد هنگام مدفوع کردن،  ادرارکردن و یا انزال
•    ترشحات غیرعادی ازآلت تناسلی

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران