سرآغاز يك زندگي مشترك و پس از آن، بچه دار شدن، برقراري رابطه زناشويي است. اما مساله اينجاست كه چرا خود رابطه جنسي در دوران بارداري به مشكلي جدي تبديل ميشود.
بارداري، دوره اي از زندگي هر زن است كه منجربه بروز تغييرات فراواني در جسم و روح شده و بدون شك، رابطه جنسي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. 
بنا بر اصل طبيعت، يك زن در طول 9 ماه بارداري، افزايش و كاهش ميل جنسي را تجربه خواهد كرد. همچنين، يك سري هنجارهاي فيزيولوژيكي اساسي وجود دارند كه فعاليت جنسي را تحت تاثير قرار خواهند داد و ابدا نبايد آنها را ناديده گرفت.

 

ميل جنسي در زنان باردار

حقيقت اين است كه زنان در مرحله نخست بارداري (سه ماهه اول) خود، نسبت به برقراري رابطه جنسي، بي تفاوت ميشوند. اين امر كاملا طبيعي است؛ زيرا بدن زن در حال تجربه جنبش و انقلاب هورموني است. اصوات و رايحه ها را زودتر از قبل متوجه ميشود و عطري كه قبلا سبب خوشحالي او ميشد، اكنون آزارش ميدهد. افزايش تغييرات احساسي و فيزيولوژيكي، رفتار زن باردار را تحت تاثير قرار ميدهد. بسياري از زنان در مراحل اوليه بارداري، به دليل مسموميت، دائما احساس كسالت و بيماري ميكنند. اين قبيل زنان اغلب از سرگيجه، حالت تهوع و درد در ناحيه سينه، شكايت ميكنند. بنابراين، در مراحل اوليه بارداري، زنان به جاي برقراري يك رابطه جنسي پر شور و هيجان، به مراقبت و پيگيري همسر خود نياز دارند.

 

چه زماني يك زن باردار تمايل به مقاربت دارد؟

بسياري از زنان در اواسط دوران بارداري (سه ماهه دوم)، تمايل شديدي به برقراري رابطه جنسي پيدا ميكنند. در آن زمان، جريان خون به اندام هاي تناسلي افزيش ميابد. علاوه بر اين، شكم هنوز آنقدر بزرگ نشده است كه مانع از مقاربت شود. اين زمان، همان زمانيست كه زوج ها بدون هيچ نگراني ميتوانند به مقاربت پر شور و هيجان بپردازند.

 

مقاربت در اواخر دوران بارداري

در طول ماه هاي آخر بارداري، زنان از لحاظ جنسي فعاليت كمتري دارند. آنها احساس درد و تير كشيدن در اندام هاي جنسي خود دارند و شكمشان بسيار بزرگ شده است. اين زمان، زمانيست كه زوج ها ميتوانند جهت تامين رضايت جنسي يكديگر، به دنبال ساير روش ها باشند.

 

استراحت كردن

2 الي 3 هفته پيش از تولد نوزاد، اجتناب از برقراري رابطه جنسي بسيار منطقي است؛ زيرا مقاربت در ماه آخر بارداري سبب بروز انقباضات رحمي ميگردد. هنگاميكه زني از لحاظ جنسي تحريك ميشود، هورمون تحريك انقباضات رحم، بنام اكسي توكسين (هورمون عشق) و پروستاگلاندين (هورمون موجود در مايع مني مردان) در خون او ترشح ميشود. اين دو هورمون اثري مشابه يكديگر دارند و هر دو منجربه انقباضات رحمي ميگردند. 

 

آيا مقاربت حين بارداري ميتواند به جنين آسيب وارد كند؟

بسياري از زوج ها بر سر اين موضوع دچار شك و ترديد ميشوند. از سويي آنها ميخواهند با يكديگر رابطه زناشويي برقرار كنند و از سويي ديگر، از اينكه آسيبي به جنين وارد شود، ترس دارند. اما بايد بدانيد كه از اين طريق هيچ آسيبي به جنين وارد نميشود؛ زيرا جنين در لايه اي محافظ در درون رحم، كاملا محافظت ميشود. مايع آمنيوتيكي كه اطراف جنين را در بر ميگيرد، از او به خوبي محافظت ميكند. پلاگين مخاطي رحم مادر نيز از جنين در مقابل باكتري هاي مضر محافظت ميكند. بنابراين، هيچ دليلي براي نگراني و اجتناب از مقاربت در دوران بارداري وجود ندارد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران