صرف نظر از انتقال بيماري هايي كه ميتوانند از راه جنسي يا خوني شيوع بيابند، برقراري روابط جنسي در طول قاعدگي بيخطر است. مقاربت در اين دوران آسيبي براي زن و مرد به همراه ندارد. اما اين بدان معنا نيست كه زني كه در طول دوران قاعدگي خود روابط جنسي برقرار كرده است، نميتواند باردار شود. گاهي ممكن است اسپرم هايي كه داخل رحم شده اند، تا دوران تخمك گذاري زنده مانده و تخمكي را بارور سازند. به همين علت، ضروريست جهت پيشگيري از بروز بيماري هاي مقاربتي و باردار شدن، در دوران قاعدگي نيز از كاندوم استفاده نموده يا بطور كل از انجام نزديكي خودداري نماييد.

بطور كل، نزديكي در دوران قاعدگي بي ضرر است و حتي بسياري از زنان جهت كاهش علائم ناخوشايند قاعدگي، در اين دوران رابطه جنسي برقرار ميكنند. برخي زنان مدعي هستند كه نزديكي در اين دوران، سردرد و تحريك پذيري ناشي از قاعدگي را در آنها از بين ميبرد. ميل جنسي در بسياري از زنان در اين دوران افزايش ميابد و به زودتر ارگاسم شدن آنها منتهي ميگردد.

 

داشتن رابطه جنسي در دوران قاعدگي تا چه حد بي ضرر است؟

اين موضوع به اينكه زوج ها از ابزارهاي حفاظتي جنسي استفاده كنند يا خير، و همچنين عاري بودن هر دو طرف از بيماري هاي مقاربتي بستگي دارد. در دوران قاعدگي، دهانه رحم زنان براي عبور جريان خون باز است. اين بدان معناست كه در اين دوران زنان به نسبت ساير ايام سيكل خود، بيشتر مستعد ابتلا به بيماري هاي مقاربتي هستند. زني كه در روزهاي پريود خود به سر ميبرد ممكن است راحت تر عفونت هاي منتقله از راه خون را به همسر خود انتقال دهد. حتي عفونت هاي مخمري نيز بيشتر در دوران قاعدگي بروز ميابند، و اين به دليل تغيير ميزان pH واژن است. 

بنابراين جهت امنيت بيشتر توصيه ميشود در اين دوران از كاندوم استفاده نموده يا حتي المقدور از برقراري رابطه جنسي خودداري نماييد.

برخي زنان در خصوص باردار شدن در دوران قاعدگي بسيار نگران هستند. حقيقت اين است كه ممكن است اسپرم ها تا دوران تخمك گذاري زنده بمانند و تخمك را بارور سازند. اما اين امكان نيز وجود دارد كه در دوران خونريزي قاعدگي، تخمك آزاد شود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران