آواز خواندن يكي از موثر ترين روش هاي ريلكسيشن محسوب ميگردد. حقيقت اين است كه چنين فعاليتي، ميزان اندورفين (مسكن طبيعي بدن) و سروتونين (هورمون شادي) را در بدن افزايش ميدهد. اين موضوع براي زنان باردار بسيار مفيد واقع ميگردد. 

دانشمندان به تازگي يكي از مزاياي مهم آواز خواندن را كشف كرده اند. تحقيقات انجام شده حاكي از اين است كه آواز خواندن در كسب مهارت هاي خاص تنفس كه براي زايمان لازم و ضروري هستند، موثر واقع ميگردد. اين مهارت هاي تنفس در كاهش درد زايمان تاثير شگرفي دارند.

آواز خواندن، تكنيك پرورش يافته تنفس عميق و آهسته است. بنا به توصيه كارشناسان، زنان باردار بايد آوازهاي ساده را برگزينند و بخوانند. زيرا اين امر بر جنين آنها تاثير گذاشته و به وضع حملي بهتر و راحت تر كمك ميكند. این مهم نیست که خواننده خوبی باشید، مهم این است که شما به عنوان مادر برایش بخوانید، زیرا از اين طريق، نوزاد پس از تولد قادر به شناسایی صدای مادر خود خواهد بود.

همچنين توصيه ميشود كه پس از تولد كودك خود نيز آواز بخوانيد. كودك قادر است صداي آوازي كه در دوران بارداري مادر شنيده است را به خوبي تشخيص دهد.

در نظر گرفتن چنين توصيه هايي بسيار مفيد خواهد بود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران