كودكاني كه از طريق سزارين متولد ميشوند، بيشتر از سايرين به اختلالات سوخت و ساز بدن مبتلا ميگردند. اين كودكان در بزرگسالي با تظاهراتي چون اضافه وزن يا چاقي مشخص ميشوند. احتمال ابتلا به چاقي در آنها 25% بيش از ديگران خواهد بود.

محققان اين اطلاعات را با بررسي 38.000 مادر و كودك انجام داده اند. به عقيده دانشمندان، كودكاني كه از طريق سزارين متولد ميشوند بطور كل از باكتري هاي مفيد موجود در كانال تولد محروم ميگردند. در اكثر اين نوزادان نوعي فلور روده (موجودات ریزی هستند که در مجراهای گوارشی انسان و حیوانات یافت می‌شوند) وجود دارد كه بدليل وجود آنها فرآيند چربي سوزي به خوبي صورت نميگيرد.

پيش از اين، پزشكان بارها و بارها در خصوص ابتلاي كودكاني كه از طريق سزارين متولد ميشوند به ديابت نوع 1 و آسم هشدار داده اند. دانشمندان با بررسي و جمع آوري اطلاعاتي از 10 كشور توانستند شاخص توده بدني افراد بزرگسالي كه از راه سزارين متولد شده بودند را ارزيابي نمايند. با كمال تعجب مشخص شد كه شاخص توده بدني (BMI) اين افراد بيشتر از سايرين است. شاخص توده بدني بين 18.5 تا 24.9 طبيعي و شاخص 30 به بالا غير طبيعي و چاق محسوب ميگردد.

بطور كلي، پزشكان معتقدند از حيث خطرات سلامتي براي مادر و كودك، زايمان طبيعي بسيار بيخطر تر از جراحي سزارين است. بنابراين به اين فكر نكنيد كه سزارين، راه حلي ساده و پيش پا افتاده است و زايمان را برايتان آسانتر و كم درد تر ميكند. سزارين تنها در موارد ضروري و اورژانسي پزشكي بهترين راه حل است و مفيد و كاربردي محسوب ميگردد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران