اگر یک جسم خارجی وارد چشمتان شد: 
•    دست های خود را با آب و صابون بشویید.
•    سعی کنید جسم را با جریان آرام آب گرم و تمیز از چشم خارج کنید. از یک چشمی یا یک فنجان برای پوشاندن چشم خود استفاده کنید، فنجان را به صورت برعکس روی چشم قرار دهید - قسمت داخلی فنجان روی چشم قرار گیرد. 
•    روش دیگر خارج کردن جسم از چشم رفتن به زیر دوش و استفاده از یک جریان آرام آب می باشد که روی پیشانی و چشم آسیب دیده جریان پیدا می کند، و شما پلک خود را باز نگه می دارید. 
•    اگر لنز در چشم دارید، بهتر است آن را قبل یا در هنگام عبور دادن آب از روی چشم، خارج کنید. گاهی یک جسم خارجی ممکن است زیر لنز قرار گرفته باشد. 
کمک به شخص دیگر
•    دست های خود را با آب و صابون بشویید. 
•    شخص را روی یک صندلی در یک محیط روشن بنشانید. 
•    به آرامی چشم را بررسی کنید تا جسم را پیدا کنید. پلک پایین را به سمت پایین کشیده و از فرد بخواهد که به بالا نگاه کند. سپس پلک بالایی را نگاه دارید و از وی بخواهید به پایین نگاه کند. 
•    اگر جسم بر روی سطح چسم و در داخل اشک شناور است، یک قطره چکان تمیز را با آب گرم و تمیز پر کنید و در دخل چشم بچکانید تا جسم با آب خارج شود. یا سر را به عقب کج کرده و چشم را با آب تمیز بشویید. 
احتیاط 
•    سعی نکنید جسمی که در داخل چشم فرو رفته را از چشم خارج کنید. 
•    از مالیدن چشم خودداری کنید. 
•    سعی نکنید جسم بزرگی را که در چشم فرو رفته یا بین پلک ها چسبیده از چشم خارج کنید. 
زمانی که نیاز به مراقبت های فوری پزشکی می باشد
در صورت بروز هر یک از موارد زیر، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید: 
•    جسم را با اقدامات ساده نمی توانید از چشم خارج کنید. 
•    جسم در چشم فرو رفته است. 
•    شخص دچار تغییر در بینایی شده است. 
•    درد، قرمزی یا احساس وجود جسم در چشم پس از خارج کردن جسم همچنان ادامه دارد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران