روشهای وجود دارد که با انجام آن سطح تستوسترون افزایش می یابد.  بهترین راه تغییرشیوه های زندگی است واین  تغییرات همچنین برای سلامتی کلی بدن مفید بوده و درحفظ سطح نرمال این هورمون مردانه مؤثراست.

1-    خواب کافی :  کمبود خواب دربعضی ازمردان مهمترین عامل تستوسترون پایین است.  بی خوابی برروی انواع هورمونها و مواد شیمیایی بدن شما تأثیرمی گذارد و درنتیجه باعث پایین رفتن سطح تستوسترون می شود.
خوابیدن یک اولویت برای سلامتی است.  هرشب بمدت 7 تا 8 ساعت بخوابید حتی اگرمجبوربشوید برنامه های خود را مانند تماشای تلویزیون درآخرشب تغییردهید.  اگرخواب راحتی ندارید به پزشک مراجعه کنید.
2-    داشتن وزن مناسب:  مردانی که چاق هستند و اضافه وزن دارند،  با کم کردن وزن خود به بالا رفتن میزان تستوسترون کمک می کنند.  همچنین افرادی که کمبود وزن دارند،  با رساندن وزن خود به حد نرمال برروی هورمونها اثرمثبت می گذارند.
3-    داشتن فعالیت:  تستوسترون با توجه به نیازهای بدن تولید می شود.  کسانی که بیشتروقت خود را با استراحت و خوابیدن می گذرانند،  درواقع به مغزخود این پیام را می دهند که نیازی به تقویت عضلات و استخوانهای خود ندارند.
هنگامی که فردی ازنظرجسمی فعال باشد این پیام را به مغزمی فرستد که هورمون بیشتری ترشح کند.  اگردرحال حاضرورزش نمی کنید به پیشنهادات ما توجه کنید:
•    روزانه بین 10 تا 20 دقیقه بدوید.
•    زیرنظرمربی ورزش تمرینات مناسب را انجام دهید.
تمرین های شدید و انجام بیش ازحد ورزشهای استقامتی برای ورزشکاران حرفه ای ممکن است باعث کاهش تستوسترون شود.
4-    کنترل استرس:   اگربصورت مداوم تحت فشارباشید،  یک جریان ثابت ازهورمون استرس،  که کورتیزول نام دارد،  و دراینصورت بدن میزان کمتری تستوسترون تولید خواهد کرد.  بنابراین کنترل استرس در حفظ تستوسترون بسیارمهم است.
توصیه های ضروری برای مردانی که استرس بالا دارند شامل رعایت نکات زیرمی باشد:
•    کاهش ساعت کار:   ساعات کاری خود را به 10 ساعت یا کمتردرروزبرسانید و ازانجام اضافه کاری پرهیزکنید.
•    روزانه 2 ساعت را به خود اختصاص دهید و بکارهایی مانند ورزش،  مطالعه یا شنیدن موسیقی بپردازید.

5-    مصرف بعضی داروها باعث کم شدن سطح تستوسترون می شود.  این داروها شامل موارد زیراست:
•    مواد مخدرمانند فنتانیل و کونتین
•    داروهای گلوکوکورتیکوئید مانند پردنیزولون
•    استروئیدهای آنابولیک که برای عضله سازی و بهبود عملکردهای ورزشی مصرف می شود.
مصرف داروهای خود را متوقف نکنید اما اگرنگران تستوسترون هستید،  با پزشک خود صحبت کنید تا مطمئن شوید که مشکلی پیش نخواهد آمد ودرصورت نیازدوز و میزان مصرف دارو مجدداً تنظیم شود.
6-    مصرف مکمل ها را فراموش کنید:   احتمال اینکه مصرف مکمل ها تأثیری برروی سطح تستسوسترون داشته باشد،  بعید است.
بدن شما بطورطبیعی هورمونی بنام DHEA  تولید می کند که می تواند تبدیل به تستسوسترون بشود.  DHEA  درمکمل های دارویی موجود است اما به عقیده کارشناسان اثربسیاراندکی برروی افزایش تستوسترون می گذارد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران