هيستروسكوپي، روشي براي بررسي داخل رحم است. از اين طريق، پزشك ميتواند موارد زير را بررسي كند:

-    دهانه رحم (گردن رحم)

-    داخل رحم

-    لوله هاي فالوپ

اين روش معمولا جهت تشخيص مشكلات خونريزي در زنان، برداشتن پوليپ يا فيبروئيد، و يا انجام عمل عقيم سازي مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

شرح كامل هيستروسكوپي

نام هيستروسكوپي از ابزار نوراني و نازكي اتخاذ شده كه هيستروسكوپ نام دارد و جهت مشاهده داخل رحم كاربرد دارد. اين ابزار، تصاوير داخل رحم را به يك نمايشگر ويدئويي ارسال ميكند.
پيش از انجام هيستروسكوپي، به فرد داروي آرامبخش داده ميشود تا آرام باشد و از بروز درد جلوگيري گردد. گاهي اوقات نيز جهت به خواب رفتن فرد، دارو ارائه ميگردد.

-    پزشك دستگاه را از طريق واژن و دهانه رحم، به داخل رحم ميبرد.

-    پزشك ممكن است، رحم را از گاز يا مايع پر كند؛ اين امر سبب ميشود، ديد بهتري داشته باشد.

-    تصوير داخل رحم در نمايشگر قابل رويت خواهد بود.

-    جهت از بين بردن بافت هاي غيرطبيعي مانند فيبروئيد و پوليپ، و يا نمونه برداري، ابزار كوچكي به دستگاه هيستروسكوپ متصل ميگردد.

-    درمان هاي خاص نيز، از جمله سوزاندن از طريق اين دستگاه صورت ميپذيرد.

-    روشي ديگر براي عقيم سازي دائم زنان بنام Essure نيز با دستگاه هيستروسكوپ انجام ميشود. در اين روش، لوله هاي فالوپ مسدود شده و از بارداري جلوگيري بعمل مي آيد.

هيستروسكوپي بسته به نوع كاربردي كه دارد، از 15 دقيقه تا بيش از 1 ساعت به طول خواهد انجاميد.

 

هيستروسكوپي چه كاربردهايي دارد؟

اين روش، در موارد نيز مورد استفاده قرار ميگيرد:

-    درمان دوره هاي قاعدگي سنگين يا نامنظم

-    مسدود كردن لوله هاي فالوپ براي جلوگيري از بارداري

-    تشخيص ساختار غيرطبيعي رحم

-    تشخيص ضخيم شدن ديواره رحم

-    يافتن و از بين بردن بافت هاي غيرطبيعي مانند فيبروئيد و پوليپ

-    بررسي علت سقط مكرر يا برداشتن بافت، پس از سقط جنين

-    بررسي و تشخيص سرطان رحم يا دهانه رحم

-    برداشتن دستگاه داخل رحمي آيودي (IUD)

-    حذف بافت اسكار از رحم

-    نمونه برداري (بيوپسي) از رحم يا دهانه رحم

در روش هيستروسكوپي، ممكن است كاربردهاي ديگري نيز موجود باشد كه در اينجا قيد نشده است.

 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران