واژينيسموس به تنگي و انقباض واژن اطلاق ميشود كه منجربه ناراحتي، سوزش، درد، مشكلات دخول يا عدم توانايي در مقاربت ميگردد.

واژينيسموس وضعيتي است كه در آن تنگ شدن و انقباض واژن بطور غير ارادي اتفاق مي افتد. اين امر به دليل انقباضات غير ارادي عضلات كف لگن كه اطراف واژن را احاطه كرده اند، روي ميدهد. در اين وضعيت، زن نميتواند بطور مستقيم اوضاع را كنترل كند و اراده اي در برابر انقباضات بوجود آمده ندارد؛ اين وضع، پاسخ غير ارادي لگن است.  او حتي ممكن است هيچگونه آگاهي نسبت به اين موضوع نداشته باشد كه پاسخ هاي عضلاني، سبب بروز تنگي و دخول سخت شده است.

در برخي موارد ممكن است واژينيسموس حين مقاربت منجربه سوزش، درد يا تير كشيدن شود. اما در موارد ديگر، دخول به سختي صورت ميپذيرد يا بطور كل غير ممكن ميگردد.

واژينيسموس علت اصلي ازدواج به وصال نرسيده است. ممكن است تنگي و انقباض آنچنان شديد باشد كه راه ورود به واژن بطور كل مسدود گردد و مرد قادر به دخول آلت خود در آن نباشد. درد ناشي از واژينيسموس هنگامي فروكش خواهد كرد كه فعاليت جنسي متوقف گردد. در چنين وضعيتي معمولا مقاربت به دليل درد و ناراحتي متوقف ميگردد.

 

انواع واژينيسموس

هنگاميكه يك زن بدليل اسپاسم عضلاني به هيچ وجه قادر به مقاربت بدون درد و دخول نباشد، وضعيتش بعنوان واژينيسموس اوليه شناخه ميشود. زنان مبتلا به واژينيسموس اوليه قادر به استفاده از تامپون و معاينات كامل لگن نيز نميباشند. بسياري از زوج ها بدليل واژينيسموس اوليه قادر به رساندن ازدواج به وصال نيستند.

ممكن است واژينيسموس، سالها پس از زندگي مشترك و مقاربت هاي متعدد اتفاق بيافتد. اين وضعيت، واژينيسموس ثانويه اطلاق ميگردد كه معمولا بدليل مشكلات پزشكي، اتفاقات تكان دهنده و دلخراش، زايمان، جراحي، تغييرات زندگي يا يائسگي روي ميدهد.

 

آيا ميدانستيد؟

واژينيسموس، شايعترين علت درد مداوم جنسي و همچنين نخستين علت ازدواج به وصال نرسيده در زنان است. اين وضعيت، زندگي زنان مبتلا به واژينيسموس را در تمام مراحل تحت تاثير قرار ميدهد. بروز چنين مشكلي مستلزم تشخيص و درمان است. 

در واژينيسموس، هنگاميكه مرد براي برقراري رابطه جنسي نزديك ميشود، عضلات كف لگن زن بطور غير ارادي منقبض و سفت شده و مقاربت را دردناك و غيرممكن ميسازد يا در صورتي هم كه دخول صورت پذيرد، منجربه سوزش، درد و ناراحتي شديد خواهد شد.

 

واژينيسموس قابل درمان است

 واژينيسموس درمان پذير ترين مشكل جنسي در زنان است كه نتيجه آن بهبودي كامل و هميشگي است. درمان واژينيسموس مستلزم مصرف دارو، جراحي، هيپنوتيزم و ساير روش هاي پيچيده تهاجمي نميباشد.

 

آنچه ميتوان در منزل انجام داد

زنان مبتلا به واژينيسموس ميتوانند تمريناتي را در منزل انجام دهند تا عضلات اطراف واژنشان شل شود. اين روش، حساسيت زدايي تدريجي نام دارد.

اولين تمرين، كگل نام دارد. در اين روش، عضلات كف لگن منبسط و منقبض ميگردند. تمرين كگل به هيچ وجه دشوار نميباشد، اما بيشترين مشكلي كه وجود دارد اين است كه اغلب زنان روش صحيح انجام آنرا نميدانند. بهترين زمان براي يادگيري ورزش كگل، زمان دفع ادرار ميباشد. عضلاتي كه به واسطه آن ميتوانيد ادرار خود را متوقف سازيد، همان عضلات كف لگن شماست. براي انجام اين تمرين:

-    عضلات كف لگن را منقبض كرده

-    به مدت 2 ثانيه نگه داريد

-    عضلات را رها سازيد

هربار 20 تمرين كگل انجام دهيد. شما ميتوانيد اين تمرين را در هر زمان و مكاني انجام دهيد.

تمرين دوم پس از چند روز اين است كه يكي از انگشتان خود را تا يك بند به داخل واژن خود فرو بريد و در عين حال تمرين كگل را انجام دهيد. بهتر است پيش از انجام اين كار، ناخن هاي خود را كوتاه كرده و از ژل روان كننده (لوبريكانت) استفاده نماييد. همچنين ميتوانيد اين كار را در وان حمام انجام دهيد؛ زيرا آب يك روان كننده طبيعي است.

اين روش را ادامه دهيد و هربار كه احساس راحتي ميكنيد، از انگشت ديگر خود استفاده كنيد تا به 3 انگشت برسيد. اين روش به زنانيكه در اثر ترس و اضطراب قادر به دخول نميباشند، بسيار كمك خواهد كرد.

در نهايت چنانچه با تمرين هاي خانگي مشكل واژينيسموس برطرف نشد، ميتوانيد به يك مشاور يا يك متخصص زنان مراجعه نماييد.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران