اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل نوعی بیماری مزمن است که به نظر می رسد فرد با نیازها و خواسته های دیگران همراه است، اما در واقع در برابر آنها مقاومت می کند. در این روند فرد به شدت و به طور فزاینده عصبانی می شود. 
زمان زیادی نیست که روانپزشکان این وضعیت را به عنوان یک اختلال شخصیتی تایید کرده اند. با این حال علائم آن برای بسیاری از مردم مشکل آفرین است و مراجعه به متخصص موثر خوهاد بود. 
علت بروز این اختلال مشخص نیست، اما ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی عامل بروز آن هستند. 
علائم بیماری 
افراد مبتلا به این اختلال در مقابل مسئولیت ها خشمگین می شوند و آن را در رفتار خود نشان می دهند و از ابراز احساس خود اجتناب می کنند. آنها اغلب از تاخیر، ناکارآمدی و فراموشی برای فرار از مسئولیت ها و انجام ندادن آنچه دیگران خواسته اند، استفاده می کنند. 
برخی از علائم رایج این اختلال عبارتند از: 
•    انجام عبوسانه کارها
•    اجتناب از انجام مسئولیت ها با ادعای فراموش کردن آنها
•    ناکارآمد بودن در هدف 
•    سرزنش دیگران
•    احساس خشم
•    شکایت 
•    ترس از نیروی قدرتمند
•    خشم ابراز نشده یا خصومت 
•    خیال پردازی 
•    مقاومت در برابر پیشنهادات دیگران 
فرد مبتلا به این اختلال به نظر می رسد با خواسته های دیگران موافق است و حتی ممکن است نسبت به آنها اشتیاق نشان دهد. با این حال این افراد: 
•    عمل خواسته شده را دیرتر از آنچه می تواند موثر باشد، انجام می دهند. 
•    آن را به نحوی غیرمفید انجام می دهند. 
•    در کار خود خرابکاری می کنند تا خشم خود را از این طریق نشان دهند ( این افراد از بیان خشم و ناراحتی خود در قالب کلمات اجتناب می کنند.)
این اختلال از طریق ارزیابی دقیق روانشناسی و بررسی سابقه علائم بیمار تشخیص داده می شود. مشاوره به درمان این اختلال کمک می کند. به هرحال اغلب درمان آن با موفقیت انجام شده است. 
پیامدهای احتمالی مربوط به این اختلال عبارتند از: 
•    اعتیاد و سوء مصرف الکل و دیگر مواد مخدر
•    انجام مسئولیت های کاری به شکلی ضعیف

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران