خطر مربوط به شوک الکتریکی به نوع جریان، میزان ولتاژ، چگونگی عبور جریان از بدن، سلامت عمومی فرد و سرعت درمان شخص بستگی دارد. شوک الکتریکی ممکن است باعث سوختگی شود یا هیچ اثری بر روی پوست باقی نگذارد. در هر دو مورد عبود جریان الکتریکی از داخل بدن باعث آسیب های داخلی، ایست قلبی یا خطرات دیگر می شود. تحت شرایط خاص، حتی میزان کمی از جریان اکتریکی هم ممکن است کشنده باشد. 
زمان تماس با پزشک 
شخصی که تحت تاثیر جریان برق قرار گرفته است، باید توسط پزشک معاینه شود. 
احتیاط 
•    اگر شخص مصدوم هنوز با جریان الکتریکی در تماس است، به او دست نزنید. 
•    اگر منبع سوختگی یک سیم با ولتاژ بالا یا رعد و برق باشد، بلافاصله با مرکز فوریت های پزشکی تماس بگیرید. به سیم ولتاژ بالا نزدیک نشوید، مگر اینکه منبع انرژی خاموش شده باشد. حداقل 6 متر از این سیم دور بایستید – اگر سیم در حال حرکت و پریدن است، این فاصله را بیشتر کنید. 
•    فردی که دچار آسیب های الکتریکی شده، تکان ندهید، مگر اینکه در معرض خطرهای بیشتر باشد. 
زمانی که به کمک های اورژانسی نیاز است
در صورت مشاهده موارد زیر در شخص مصدوم، بلافاصله به مرکز اورژانس اطلاع دهید: 
•    سوختگی شدید
•    گیجی
•    مشکل در تنفس
•    مشکل در ضربان قلب
•    ایست قلبی
•    درد و انقباضات عضلانی
•    تشنج
•    از دست دادن هوشیاری
زمانی که منتظر رسیدن امدادگران هستید، اقدامات زیر را انجام دهید: 
•    اگر ممکن است منبع نیروی الکتریکی را خاموش کنید. اگر خاموش کردن منبع ممکن نیست، آن را از شخص مصدوم و از خودتان دور کنید. برای این کار از اجسام نارسانا و خشک استفاده کنید. 
•    اگر شخص علائم حیات نشان نمی دهد، CPR (احیا قلبی – ریوی) را آغاز کنید. 
•    سعی کنید از سرد شدن و لرزیدن فرد مصدوم جلوگیری کنید. 
•    قسمت هایی را که دچار سوختگی شده اند، با استفاده از باند یا گاز استریل یا یک پارچه تمیز بپوشانید. از حوله یا پتو استفاده نکنید زیرا پرزهای آنها به محل سوختگی می چسبند. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران