تعريف خونريزي لانه گزيني

لانه گزيني در انسان، مرحله اوليه و ابتدايي بارداري محسوب ميگردد. در اين مرحله جنين به ديواره رحم متصل شده است و در دوران بلاستوسيت (مرحله اي از جنيني، بين 3 تا 5 روزه) بسر ميبرد.

خونريزي و لكه بيني لانه گزيني از علائم اوليه بارداري محسوب ميگردد و بدان معناست كه تخمك بارور شده به ديواره رحم چسبيده است. لانه گزيني در برخي از زنان منجربه خونريزي ميشود. در حاليكه در برخي ديگر هرگز اين اتفاق نمي افتد. ممكن است خونريزي لانه گزيني با خونريزي قاعدگي اشتباه گرفته شود. خونريزي لانه گزيني در دوران بارداري امري طبيعي محسوب شده و نياز به درمان خاصي ندارد. اما بارداري بدون خونريزي لانه گزيني نيز كاملا طبيعي ميباشد.

 

تفاوت خونريزي لانه گزيني با خونريزي قاعدگي

چهار ويژگي كلي بيانگر تفاوت ميان خونريزي لانه گزيني و خونريزي قاعدگي ميباشد. شما از طريق اين موارد ميتوانيد قاعدگي را از لانه گزيني تشخيص دهيد. اين چهار ويژگي عبارتند از:

-    زمان بندي: خونريزي لانه گزيني معمولا حدود 6 تا 12 روز پس از تخمك گذاري اتفاق مي افتد، در حاليكه خونريزي قاعدگي 14 روز پس از تخمك گذاري اتفاق مي افتد.

-    ميزان: خونريزي لانه گزيني تنها چند قطره است، در حاليكه خونريزي قاعدگي بسيار بيشتر از چند قطره است.

-    رنگ: معمولا خون قاعدگي قرمز روشن است، در حاليكه خون لانه گزيني بيشتر تمايل به رنگ قهوه اي دارد.

-    مدت زمان: خونريزي لانه گزيني تا يك روز طول ميكشد، اما خونريزي قاعدگي بين 3 تا 5 روز بطول مي انجامد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران