درمان هاي موثر

اين موضوع كه حفظ آرامش در غلبه به ناباروري موثر است يا وقت گذاشتن براي درمان، هنوز هم در پرده ابهام قرار دارد. امروزه مشكلات باروري در علم پزشكي امري طبيعي و در اغلب موارد قابل درمان تلقي ميشوند.  در سرتاسر جهان بيش از 3 ميليون نوزاد از طريق لقاح آزمايشگاهي (IVF) متولد شده اند. راه هاي درماني ديگر مانند تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) و غيره نيز در اين زمينه موفقيت آميز بوده اند. دست كم نيمي از زوج هايي كه بدنبال راه هاي كمك باروري ميباشند، در آينده صاحب فرزند خواهند شد.

تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI)

تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) يك روش رايج در بسياري از مشكلات باروري تلقي ميشود. در اين روش پزشك در طول تخمك گذاري، اسپرم مرد را داخل رحم زن (نه داخل خود تخمك) قرار ميدهد. اين روش نسبت به IVF ساده تر و ارزانتر است، اما ميزان بارداري در آن بسيار پايين تر است.

اهداي اسپرم

زنان ميتوانند در روش IUI از اسپرم اهدايي استفاده كنند. ممكن است لازم باشد چندين بار اين روش انجام را دهيد تا باروري حاصل گردد. ميزان باروري در اين روش 80% ميباشد. جهت بررسي آمادگي براي بارداري و مشكلات بيولوژيكي ، در ابتدا لازم است زوج ها به يك مشاور مراجعه كنند. 

لقاح آزمايشگاهي (IVF)

اين روش نور اميدي را در دل افرادي روشن ميكند كه به روش هاي ديگر ناباروري پاسخ نداده اند. در اين روش تخمك و اسپرم را مستقيما در آزمايشگاه با يكديگر تركيب ميكنند. سپس پزشكان نطفه درحال رشد را در رحم قرار ميدهند. IVF ميتواند بسيار ناخوشايند و گرانقيمت تمام شود. در سال 2012 ميزان بارداري در اين روش، در بين زنان 43 تا 44 سال 10% و در زنان زير 35 سال تا 47% ارزيابي شده است. 

تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI)

پزشكان ميتوانند بطور مستقيم در آزمايشگاه اسپرم را داخل تخمك تزريق نمايند. اين روش، تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI) نام دارد و در موارديكه تعداد اسپرم مرد بسيار كم است و يا بخوبي حركت نميكند، كاربرد دارد. زمانيكه تخمك بارور شده كاملا آماده است، اسپرم را از طريق فرايند IVF به داخل رحم زن تزريق مينمايند.


لقاح آزمايشگاهي (IVF) توسط تخمك اهدايي 

زنان بالاي 40 سال كه از كيفيت تخمك پاييني برخوردارند يا در سيكل هاي قبلي خود موفق نبوده اند، جهت دريافت تخمك اهدايي مورد بررسي قرار ميگيرند. در اين روش اسپرم مرد را با تخمك اهدايي از يك زن ديگر تركيب مينمايند. چنانچه اين روش بخوبي عمل كند، زن صاحب كودكي ميشود كه از لحاظ بيولوژيكي به همسرش متعلق است اما به خود زن متعلق نميباشد.

لقاح آزمايشگاهي (IVF) توسط انتقال بلاستوسيست

در استاندارد IVF، پزشكان هنگامي نطفه ها را به داخل رحم منتقل ميكنند كه به مرحله "دو تا هشت سلولي" رسيده باشند. اما در اين روش، نطفه ها در ابتدا 5 روز رشد ميكند كه پزشكان اين مرحله را "بلاتوسيست" مينامند. سپس پزشكان يك يا دو تا از سالمترين نطفه ها را انتخاب كرده و به داخل رحم زن منتقل ميسازند. اين روش ميزان موفقيت بالايي دارد.

اهداي نطفه

چنانچه روش IVF موفقيت آميز نبود و بدنبال يك روش ارزان قيمت تر هستيد، بهتر است از روش نطفه اهدايي بهره گيريد. نطفه ها از زوج هايي گرفته ميشوند كه اين روند را به پايان رسانده اند. اين روش انتقال، هزينه كمتري نسبت به روش IVF توسط تخمك اهدايي در بر دارد. در صورت موفقيت در اين روش، زن باردار ميشود اما كودك از لحاظ بيولوژيكي متعلق به اين زن و مرد نميباشد. 

رحم جايگزين

هنگاميكه زني قادر به باردار شدن نميباشد، از رحم زن ديگري براي جايگزيني استفاده ميشود. متخصصان از روش IVF جهت توليد نطفه از تركيب تخمك يك زن ديگر و اسپرم مرد استفاده ميكنند. فرد جانشين كسي است كه پس از انجام IVF باردار شود. اما در اين روش DNA فرد جايگزين منتقل نخواهد شد. حاصل اين روش كودكي است كه از لحاظ بيولوژيكي متعلق به هم زن و هم مرد ميباشد. 

طب سوزني

اين روش در بسياري از بيماري ها موثر واقع شده است. در حال حاضر برخي از زوج ها در تلاشند تا بواسطه اين روش رايج  در طب سنتي چيني، مشكل ناباروري خود را مرتفع سازند. تحقيقات نشان داده است كه اين روش ميتواند در بهبود كيفيت اسپرم و جريان خون رحم موثر باشد و به تنظيم تخمك گذاري نامنظم و افزايش ميزان موفقيت در IVF كمك كند.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران