خونریزی ازآلت تناسلی می تواند نشان آسیب به ناحیه تناسلی و یا نشانه ای ازیک بیماری جدی ترباشد.  دربعضی ازموارد خونریزی ازآلت تناسلی خودبخود متوقف می شود اما اگرهمچنان ادامه داشت و یا بدترشد،  باید به متخصص اورولوژی مراجعه کنید تا علت خونریزی مشخص شود.  

دربیشترموارد خونریزی ازآلت پس ازرابطه جنسی اتفاق می افتد.   

 

علل خونریزی ازآلت تناسلی مردان
پارگی ورید پروستات
دراین مورد،  خونریزی ناشی ازپارگی یکی ازرگهای ضعیف داخلی پروستات است.  هنگام انزال پروستات منقبض می شود و همین انقباض ممکن است باعث پارگی ورید شده و درنتیجه خون با مایع منی مخلوط شود.  نام این بیماری هماتوسپرمی است.  خون تازه و قرمزنشاندهنده پارگی تازه و خون تیره رنگ ناشی ازآسیب قبلی است.  همچنین ممکن است لخته خونی درمایع منی یا ادرارمشاهده کنید که دراینصورت باید به پزشک اطلاع دهید.

 

سایرعلل 
گاهی خون را درابتدا یا انتهای ادرارمشاهده می کنید.  وقتی که انگیختگی بدون انزال صورت بگیرد،  و همچنین مصرف بیش ازحد غذاهای ادویه دارباعث تحریک و التهاب غده پروستات شده و خطرخونریزی را افزایش می دهد.  

دوچرخه سواری و یا فعالیت های مشابه نیزاین خطررا افزایش می دهد.  همچنین عفونت پروستات هم ممکن است باعث خونریزی می شود.
 

درمان
با بالا رفتن سن و بزرگ شدن غده پروستات دیواره رگها نازکترشده و مستعد پارگی می شوند.  برای کاهش این علائم مصرف آنتی بیوتیک لازم می باشد.  

اگردرطی چند سال خونریزی مشاهده نکرده اید ،  احتمال بیماری اندک است اما بهتراست برای اطمینان با یک اورولوژیست مشورت کنید.

علل شایع خونریزی خفیف پس ازرابطه جنسی
مردانی که حدود 40 سال سن دارند و مدتها رابطه جنسی نداشته اند،  دچارانزال دردناک و خونریزی پس ازانزال می شوند. 

دراغلب موارد این خونریزی نتیجه التهاب پروستات یا مجرای ادراردرنتیجه فعالیت جنسی است.  این وضعیت با استراحت بهبود پیدا می کند.
همچنین درصورت خونریزی پس ازارتباط جنسی  با مراجعه به پزشک و انجام معاینات معمول ،  اگرپزشک متوجه حساسیت به لمس و یا ندول شود راههایی برای درمان توصیه خواهد کرد.

 

علل شایع خونریزی شدید پس ازرابطه جنسی
گاهی پس ازرابطه جنسی خونریزی ازمجرای ادرارشبیه به خونریزی ازبینی است.  اگرخونریزی درعرض چند روزمتوقف نشد و یا همراه با درد،  تب و یا ادارارمشکل بود ،  ممکن است نشانه هایی ازعفونت مثانه،  کلیه و یا پروستات باشد.  دراینصورت به اورولوژیست مراجعه کنید.

عفونت ادراری
عفونت دستگاه ادراری ممکن است حالب،  کلیه،  مجرای خروجی مثانه و یا مثانه تأثیربگذارد.  

سایرنشانه های عفونت ادراری عبارتند ازدرد مقعد،  بوی تند ادرار،  تکررادرار،  سوزش ادراری،  ادرارتیره،  ادرارصورتی یا قرمز،  لرز،  درد درپهلو یا پشت،  تهوع و استفراغ،  تب،  درد پایین شکم ،  فشارلگن .  
 

روشهای پیشگیری
برای پیشگیری ازعفونت ادراری لازم است پس ازاجابت مزاج و یا پس ازمقاربت برای جلوگیری ازگسترش باکتری ازهرگونه آلودگی پرهیزکنید.  باید مقدارزیادی آب و سایرمایعات بنوشید.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران