با وجوديكه پيش از اين، دانشمندان تاثيرات مفيد مصرف مكمل هاي مربوط به دوران بارداري را براي مادران باردار توصيه و تاييد نموده اند، اما مصرف غير ضروري آنها در اواخر دوران بارداري ميتواند منجربه نتايج نامطلوبي گردد.

تحقيقات انجام شده نشان ميدهد، زناني كه تغذيه مناسبي دارند و در طول دوران بارداري از مكمل هاي مولتي ويتامين نيز استفاده ميكنند، خطر زايمان زودرس در آنها افزايش ميابد و ممكن است تا پيش از هفته 37 ام بارداري زايمان كنند.

علت اصلي اين امر اينست كه ويتامين ها و مواد معدني مختلف در تعامل با يكديگر بطور غير قابل پيش بيني از ميزان مواد مغذي مورد نياز و مناسب براي رشد جنين ميكاهند. حتي در صورتيكه در سه ماهه آخر بارداري، مكمل هاي مولتي ويتامين مصرف شوند، وجود اين مكمل ها در بدن نوزاد متولد شده، مشخص نخواهد شد و تاثيري ندارد.

دانشمندان به شدت بر اين عقيده راسخند كه دنبال كردن يك رژيم متعادل و مناسب براي زنان باردار، به خصوص در ماه هاي پيش از زايمان، به مراتب بسيار بهتر از مصرف هرگونه مكمل ميباشد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران