خونریزی در زیر پوست اطراف چشم باعث کبودی چشم می شود. بیشتر آسیب هایی که باعث کبود شدن چشم می شوند خیلی جدی نیستند. اما کبود شدن چشم نشان دهنده یک آسیب داخلی جدی است، مانند آسیب داخلی به چشم یا شکستگی استخوان اطراف چشم. اگر دچار دوبینی، کبودی هر دو چشم یا خونریزی بینی شوید، بسیار مراقب باشید زیرا موارد بیان شده علائم شکستگی جمجمه می باشند. برای مراقبت از چشم کبود شده موارد زیر را در نظر بگیرید: 
•    به محض صدمه دیدن چشم، از کمپرس یخ استفاده کنید. یک بسته یا پارچه ای را که در داخل آن یخ قرار دارد با یک فشار ملایم در اطراف چشم و نواحی کبود شده قرار دهید. مراقب باشید فشار را روی چشم وارد نکنید. به کارگیری کمپرس یخ التهاب ناشی از ضربه را کاهش می دهد. این کار را چند بار در طول روز به مدت یک یا دو روز تکرار کنید. 
•    مراقب خونریزی چشم باشید. اگر در قسمت سفید یا رنگی چشم خون مشاهده کردید، بلافاصله به متخصص چشم مراجعه کنید. 
•    در صورت بروز هر یک از این موارد به مراقبت های فوری پزشکی نیاز خواهد بود: بروز مشکل (دو بینی یا تاری دید)، درد شدید، کبودی در اطراف چشم ها، خونریزی از یک چشم یا از بینی. 
•    از کمپرس گرم استفاده کنید. چند روز پس از آسیب دیدگی و زمانی که تورم چشم ثابت مانده، استفاده از کمپرس گرم برای چشم موثر خواهد بود. از کمپرس گرم چند بار در روز و به مدت یک یا دو روز استفاده کنید. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران