ترميم پستان، نوعي عمل جراحي است و مختص زناني است كه كل يا بخشي از پستان آنها برداشته شده است. در اين عمل جراحي، برآمدگي، اندازه و شكل پستان بازسازي ميشود. در اين عمل همچنين ميتوان نوك پستان و منطقه تيره تر اطراف نوك پستان (آرئول) را نيز اضافه نمود.

اغلب زناني كه عمل برداشتن سينه (ماستكتومي) انجام داده اند، ميتوانند جراحي ترميم پستان را انجام دهند. معمولا زناني كه تنها بخشي از پستانشان را برداشته اند، به جراحي ترميمي نيازي ندارند، اما در برخي موارد بر روي آنها نيز جراحي ترميم پستان صورت ميگيرد. ترميم پستان توسط جراح پلاستيك انجام ميشود.

تصميم انجام اين عمل جراحي به شما بستگي دارد. پيش از اقدام براي جراحي ترميم پستان، سعي كنيد آگاهي و دانش خود را در اينباره افزايش دهيد. همچنين، بحث و گفتگو با تيم پزشكي و مشاور نيز از درجه اهميت بالايي برخوردار است.

 

دو روش اصلي براي بازسازي و ترميم پستان وجود دارد:

-    بازسازي ايمپلنت؛ در اين روش با قرار دادن ايمپلنتي كه با آب و نمك (سالين) پر شده است، يا ژل سيليكوني و يا تركيبي از هردو، داخل پستان را پر ميكنند.

-    بازسازي اتولوگ يا "فلپ"؛ در اين روش، از بافت ساير نقاط بدن (مانند شكم، ران يا كمر) خود فرد استفاده شده و به پستان پيوند داده ميشود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران