سرطان پیشرفته پروستات معمولاً به استخوانهای زیرسرایت می کند:  
•    ستون فقرات
•    لگن خاصره
•    دنده ها
•    قسمت بالای استخوان ران

 

این استخوانها معمولاً درگیرمی شوند و باعث بروزمشکلاتی ازقبیل مشکلات زیرمی شوند:
•    درد   دردی مبهم یا تیزکه درشب شدیدترمی شود.

 

•    کم خونی   سلولهای قرمزخون درمغزاستخوان ساخته می شوند و چون سرطان برروی مغزاستخوان اثرمی گذارد،  تعداد سلولهای قرمزپایین آمده و موجب کم خونی می شود.  کم خونی موجب احساس ضعف و خستگی،  سرگیجه و تنگی نفس می شود.
 

•    شکستگی و تحلیل استخوانها    سرطان باعث تضعیف استخوانها می شود.  همچنین  داروهایی که تستوسترون و سایرهورمونهای مردانه (آندروژن) را کاهش می دهد ممکن است باعث ازبین رفتن و یا شکستگی استخوان بشود.
 

•    فشاربرروی ستون فقرات   هنگامی که سرطان به ستون فقرات منتقل شود فشاروارده باعث بروزمشکلاتی در مثانه و روده،  مشکلاتی درراه رفتن،  ضعف یا بی حسی پاها می شود.  این مشکل نیاز به بررسی و معاینه فوری دارد.

 

روشهایی برای جلوگیری و درمان مشکلات استخوانی
روشهای بسیاری برای درمان و حتی پیشگیری ازمشکلات استخوانی درارتباط با سرطان پروستات وجود دارد.

 ازجمله:
•    پرتودرمانی:   پرتودرمانی خارجی می تواند دردهای استخوانی را درمردانی که هورمون درمانی می کنند کاهش دهد و باعث ازبین رفتن تومورهای استخوانی بشود.  امکان دارد پزشک تابش را دریک نقطه خاص متمرکزکند و یا ماده رادیو اکتیو را به ورید تزریق کند تا سلولهای سرطانی پروستات آن را جذب کنند.   

 

•    جراحی:   جراح می تواند تومورسرطانی پروستات را ازاستخوان برداشته و جای آن را با سیمان استخوانی،  پین،  پیچ،  پلیت،  و یا سایروسایل پرکند.  همچنین برای تثبیت استخوان شکسته گاهی نیازبه جراحی می باشد.       
 

•    داروهای بی فسفونات:   این داروها سرعت تجزیه استخوان را کاهش داده ،  درد را تسکین می دهند و ازشکستگی استخوانها جلوگیری می کنند و درزمان هورمون درمانی به محافظت ازاستخوانها کمک می کنند.                                                                                                                          

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران