گاستروشزی وجود حفره ای دردیواره شکم نوزاد است که بیشتردرنوزاد مادران جوان دیده می شود.
بنا به گزارشها دردهه های اخیر نقص مادرزادی گاستروشزی درنوزادان بخصوص نوزادان مادران جوان و سیاه پوست افزایش یافته است.

 

نوزادان مبتلا به گاستروشزی با یک سوراخ دردیواره شکم بدنیا می آیند که روده ها و سایراندامها مانند کبد خارج ازحفره شکمی قراردارند.  این مشکل نیازبه جراحی فوری دارد و بیشترنوزادان پس ازانجام عمل جراحی درمان می شوند.
 

علت افزایش این عارضه  نادرهنوزمشخص نیست با این حال عواملی مانند سیگارکشیدن،  مصرف مواد مخدر،  مصرف الکل ووزن پایین پیش ازبارداری به عنوان عوامل احتمالی شناسایی شده اند.
 

درجریان عمل جراحی امعاء و احشا به داخل بدن نوزاد برگردانده شده و سپس حفره را می بندند.  اما پس ازجراحی ممکن است نوزاد با مشکلاتی ازقبیل نخوردن و یا عدم هضم غذا مواجه شود.

 دربعضی ازموارد این بیماری باعث مرگ نوزاد می شود.  گاهی عفونت بعد ازعمل منجربه مرگ بیمارمی شود.

براساس گزارشها گاسترشزی درمیان مادران زیر 20 سال  و سیاهپوست رایجترمی باشد.  

برای پیشگیری از افزایش این بیماری داشتن برنامه ریزی و آمادگی برای بارداری بسیارحائزاهمیت است.  داشتن رژِیم غذایی مناسب،  وزن سالم و عدم مصرف سیگار،  نوشیدن الکل،  خودداری ازمصرف مواد مخدر و بیماریهای مقاربتی مهم می باشد.

مراقبتهای قبل و بعد ازبارداری و درحین حاملگی اززنان بخصوص آنان که درگیرمشکلات ذکرشده هستند،  ضروری است.  
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران