دردهای مزمنی که بعضی ازآقایان درلگن خود تجربه کرده اند،  ممکن است ناشی ازپروستاتیت باکتریایی و یا غیرباکتریایی مزمن باشد.  بیمارکه معمولاً درسنین جوانی تا میانسالی است با التهاب،  انسداد ادراری،   درد متوسط تا شدید درلگن،  کمر،  پرینه و یا دستگاه تناسلی به پزشک مراجعه می کند.
 

اختلال نعوظ یکی ازعلائم این بیماری است.  
 

هنگام مراجعه به پزشک برای پاسخ دادن به چنین سؤالاتی آمادگی داشته باشید:
•    آیا درطول هفته گذشته دردی دربیضه ها یا مقعد،  نوک آلت تناسلی و یا پایین کمر داشته اید؟
•    آیا درطول هفته گذشته هنگام ادرارکردن و یا مقاربت جنسی درد یا سوزش داشته اید؟
•    چه نوع دردی را تجربه کردید؟
•    آیا درطول هفته گذشته پس ازادرارکردن هنوزاحساس پری مثانه  داشته اید؟
•    آیا دچارتکررادرار و دوباره ادرارکردن درفاصله کمتراز2 ساعت شده اید؟
•     آیا این مشکلات مانع ازانجام فعالیتهای روزانه شما شده اند؟

 

بدون انجام معاینه فیزیکی پیدا کردن علت سندرم درد مزمن لگنی آسان نیست.  

معاینه رکتوم ممکن است تنگی اسفنکترمقعد را نشان دهد.  همچنین بیش فعال بودن اسفنکترمقعد نشاندهنده اسپاسم عضلات کف لگن است.
غده پروستات و بافتهای مجاورآن ممکن است نسبت به لمس حساس باشند .  حساسیت شدید درلمس آرام پروستات احتمال پروستاتیت باکتریایی و یا حتی آبسه پروستات را افزایش می دهد.  
درمعاینه فیزیکی مشکلات دیگری مانند سرطان پروستات،  اورتریت مزمن و پروستاتیت گرانولوماتوزرا نیزمی توان تشخیص داد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران