بیشتر مارها برای انسان خطرناک نیستند، به استثنای چند مار از جمله: مار زنگی، مار زهر دار آبی و مار سرمسی. نیش این مارها تهدید کننده است. 
اگر توسط یک مار سمی گزیده شوید، بلافاصله به نزدیکترین مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی اطلاع دهید، به ویژه اگر محل گزیدگی تغییر رنگ داده و متورم و درناک شده باشد. بسیاری از پزشکان از پادزهر استفاده می کنند که بسیار موثر خواهد بود. 
در صورت امکان زمانی که منتظر رسیدن اورژانس هستید، اقدامات زیر را انجام دهید: 
•    آرامش و خونسردی خود را حفظ کرده و از مار فاصله بگیرید. 
•    قبل از متورم شدن محل گزیدگی طلا و جواهرات و لباس های تنگ را از شخص جدا کنید. 
•    طوری قرار بگیرید که محل گزیدگی هم سطح یا زیر قلبتان قرار گیرد. 
•    زخم را تمیز کنید اما آن را با آب شستشو ندهید. سطح آن را با یک پارچه تمیز و خشک بپوشانید. 
احتیاط 
•    از شریان بند یا یخ روی زخم استفاده نکنید.
•    زخم را برش ندهید یا سعی در خارج کردن سم نداشته باشید. 
•    کافئین یا الکل ننوشید زیرا میزان جذب سم توسط بدن سریع می شود. 
•    سعی نکنید ما را بگیرید. در عوض رنگ و شکل آن را به خاطر بسپارید تا بتوانید برای پزشک توصیف کنید تا به درمان شخص آسیب دیده کمک کنید. 
برخی ویژگی های مارهای سمی
•    مار زنگی با تکان دادن دم خود سر و صدا تولید می کند. 
•    مار زهر دار آبی دارای دهان سفید با پوشش پنبه ای است. 
•    مار مرجانی دارای حلقه های قرمز، زرد، سیاه یا سفید رنگ در امتداد بدن خود می باشد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران