آنانسفالی نقص مادرزادی خطرناکی است که درآن نوزاد بدون قسمتهایی ازجمجمه و مغزمتولد می شود.  این اختلال نوعی  نقص کانال عصبی است.

 

هنگامیکه کانال عصبی شکل گرفته و بسته می شود،  به تشکیل مغز و جمجمه که درقسمت بالای کانال عصبی قرارمی گیرند،  و همچنین نخاع و استخوان پشت که درقسمت پایین کانال عصبی قراردارد،  کمک می کند.
 

آنانسفالی زمانی اتفاق می افتد که قسمت بالای کانال عصبی بطورکامل بسته نشود.  اغلب نوزادانی که با نقص مادرزادی آنانسفالی بدنیا می آیند بدون قسمت جلوی مغز وبخش تفکرو هماهنگی متولد می شوند.  سایرقسمتهای مغزنیزبدون پوشش استخوانی یا پوستی هستند.
 

علل بروز آنانسفالی

علل اختلال آنانسفالی دربیشترنوزادان ناشناخته است.  بعضی ازنوزادان به علت تغییردرژنها یا کروموزوم دچاراین اختلال می شوند.  آنانسفالی ممکن است به علت مشکلات ژنتیک و مادرزادی و عوامل ترکیبی دیگری مانند علل محیطی،  تغذیه و یا مصرف داروهای خاص دردوران بارداری اتفاق بیفتد.
 

عواملی که احتمال بروز آنانسفالی را افزایش می دهند عبارتند از:

•    مصرف میزان کم اسید فولیک قبل ازدوران بارداری و دراوایل حاملگی خطرداشتن جنینی با نقص کانال عصبی از جمله آنانسفالی را افزایش می دهد.  
 

•    نوزادان مادران اسپانیایی در معرض خطر آنانسفالی هستند.   دلایل افزایش احتمال آنانسفالی درنوزادان مادران اسپانیایی به خوبی شناخته نشده است.

اگرباردارهستید و یا برنامه ای برای باردارشدن دارید با پزشک خود درمورد افزایش شانس داشتن نوزاد سالم مشورت کنید.

 

تشخیص آنانسفالی
آنانسفالی را می توان دردوران بارداری و یا پس ازتولد نوزاد تشخیص داد.
تست های غربالگری برای تشخیص نقص و یا سایربیماریهای جنین دردوران بارداری وجود دارد.  آنانسفالی را می توان با انجام آزمایش خون یا غربالگری سرم و یا با سونوگرافی تشخیص داد.

 

دربعضی ازموارد ممکن است آنانسفالی تا بدنیا آمدن نوزاد تشخیص داده نشود.  تقریباً تمام نوزدانی که با این اختلال به دنیا می آیند،  پس ازتولد می میرند.

 

درمان آنانسفالی
هیچ درمان شناخته شده و یا مشخصی برای آنانسفالی وجود ندارد.  

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران