زمانيكه قصد انجام ماموگرافي را داريد، بايد انتظار اين را نيز داشته باشيد كه سينه هايتان كمي تحت فشار قرار بگيرند؛ چراكه سينه بين 2 صفحه قرار ميگيرد كه به دستگاه ماموگرافي متصل شده است. يكي از اين صفحه ها (صفحه بالايي) از جنس پلاستيك بوده و قابل تنظيم ميباشد و صفحه ديگر (صفحه پاييني) ثابت بوده و اشعه ايكس را عبور ميدهد. صفحه پاييني مسئول عبور اشعه ايكس و ثبت تصاوير ديجيتالي از سينه است. كارشناس ماموگرافي نيز به منظور ثابت نگه داشتن و نازك تر شده بافت سينه، آنرا فشرده ميسازد. هر چه بافت سينه نازكتر باشد، قرار گيري در معرض اشعه ايكس كاهش ميابد و همچنين تصاوير واضح تري ايجاد ميشود.

اگرچه فشرده شدن سينه ها سبب بروز ناراحتي و درد ميگردد، اما تنها چند ثانيه طول ميكشد تا تصويري با كيفيت گرفته شود. در صورتيكه احساس درد و ناراحتي ميكنيد، موضوع را با كارشناس ماموگرافي مطرح سازيد تا وي موقعيت شما را به شكل راحت تري تغيير دهد.

در ماموگرافي، تصاويري كه توليد ميشوند سياه و سفيد هستند و تنها يك راديولوژيست قادر به بررسي آنها خواهد بود. زمانيكه براي نخستين بار ماموگرافي انجام شد، تصاوير بصورت يك فيلم ويدئويي ثبت و ضبط شدند. اما در حال حاضر، تصاوير بر روي كامپيوتر ذخيره ميشوند كه به آن ماموگرافي ديجيتال گفته ميشود. ماموگرافي ديجيتال جهت تشخيص سرطان در زنان زير 50 سال و زنانيكه بافت متراكمي در سينه هايشان دارند، موثرتر و بهتر است.

نسل جديد ماموگرافي با عنوان توموسنتز ديجيتال يا ماموگرافي سه بعدي (3D) شناخته ميشود. در اين نوع ماموگرافي، سينه يكبار فشرده ميشود و دستگاه، اشعه هاي ايكس متعدد با دوز پايين از خود ساطع ميكند كه بصورت يك قوس از روي سينه عبور ميكند. سپس، تصاوير بدست آمده در كامپيوتر با يكديگر تركيب شده و يك تصوير سه بعدي را ايجاد ميكنند. در اين روش به ميزان اشعه بيشتري به نسبت ماموگرافي دو نمايي مورد نياز ميباشد، اما در عين حال به پزشك اين امكان را ميدهد تا ديد واضحتري به سينه داشته باشند. همچنين در اين نوع تصاوير، سرطان بهتر و راحت تر قابل تشخيص خواهد بود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران