پیر چشمی بخشی از روند طبیعی پیری چشم است که می تواند به راحتی اصلاح شود. مشخصه پیر چشمی از دست دادن توانایی چشم و تغییر تمرکز خود در دیدن اشیاء که در نزدیکی قراردارند، می باشد. پیر چشمی یک بیماری محسوب نمی شود بلکه بهنگام پیری امری طبیعی است و ممکن است افراد را  در برخی از نقطه زندگی تحت تاثیرقرار دهد. پیر چشمی به طور کلی  در حدود 40 سالگی شروع می شود.
اغلب پیر چشمی با دوربینی اشتباه گرفته می شود، اما این دو بسیارمتفاوت از هم هستند. پیر چشمی زمانی که لنز طبیعی در چشم انعطاف پذیری خود را ازدست می دهد، رخ می دهد اما دوربینی در نتیجه شکل طبیعی کره چشم رخ می دهد.

علائم پیر چشمی عبارتند از:

  • لزوم دور نگه داشتن کتاب بهنگام خواندن مطالب و مطالعه.
  • تاری دید بهنگام مطالعه در یک فاصله طبیعی .
  • سردرد یا خستگی از انجام کار به فاصله نزدیک.
     

تشخیص پیر چشمی
چشم پزشک میتواند پیر چشمی را با انجام یک سری آزمایش دقیق چشمی تشخیص دهد.

درمان پیر چشمی
پیر چشمی قابل درمان نیست.ولی در عوض میتوان ازعینک، لنزهای تماسی، عینک مطالعه و یا عینک دو کانونی که کمک به اصلاح اثرات پیر چشمی میکنند ، استفاده نمود.عینک دو کانونی اغلب برای پیر چشمی تجویز می شود.عینک دو کانونی از دو قسمت تشکیل شده است ، قسمت بالای لنز برای تصحیح دید دور و قسمت پایینی لنز برای کمک به دیدن اشیاء نزدیک طراحی شده است. 
لنزهای تماسی ، لنزهای مخصوصی هستند که برای آن دسته از افرادی که مشکل نزدیک بینی و دوربینی را همزمان با هم دارند ، استفاده می شود.این لنزها دارای دو کانون هستند که بخش فوقانی عدسی برای مشاهده اجسام دور و بخش تحتانی برای مشاهده اجسام نزدیک است.چشم پزشکان گاهی برای بعضی افراد عینک مطالعه با لنزهای تماسی توصیه می کنند.


جراحی و لیز


روشهای جراحی مانند لنزهای دو کانونی و یا چند کانونی ، لنزهای تطابقی با قابلیت جابه جایی هنگام تطابق و لنزهای کمانی شکل بعد از جراحی آب مروارید به کارگرفته میشوند.
روشهای جراحی خاصی نیز وجود دارد که عدسی یک چشم را برای دیدن اجسام دور و عدسی چشم دیگر را برای دیدن اجسام نزدیک تنظیم می کند.برخی متخصصان می گویند لیزر تاثیری برروی قدرت متمرکز کننده عدسی ندارد و بنابراین نمی تواند پیر چشمی را درمان کند.کراتوپلاسی روش جدیدی است که با استفاده از امواج رادیویی و بدون عمل جراحی ، پیرچشمی را درمان میکند.
روش های دیگر نیز برای درمان پیرچشمی وجود دارد. با دکتر خود برای پیدا کردن روشهای  درمانی مشورت نمایید.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران