مواد غذایی نامناسب برای افراد مبتلا به اختلال کم توجهی –بیش فعالی (3)

در این بخش میتوانید یکی از مواد غذایی که باعث وخامت علائم شما میگردند را  از رژیم غذایی تان حذف نمایید و در صورتی که پس از مدتی علائم شما بهتر شدند،میتوانید به کلی از مصرف ان خودداری نمایید.

آیا  حذف یک ماده غذایی از رژیم شما میتواند علائمتان را بهبود بخشد؟تحقیقات در این زمنیه ادامه دارد و محققان به نتایج مشخصی دست نیافته اند.به عقیده بیشتر دانشمندان ،این روش برای افراد مبتلا به اختلال یاد شده مناسب نمیباشد .ولی بیشتر انها بر گزینه های ذیل  تاکید دارند:

افزودنی های غذایی

یک متخصص آلرژی در سال 1975 عنوان کرد رنگهای مصنوعی،طعم دهنده ها و نگه دارنده ها میتوانند باعث بروز بیش فعالی در کودکان شوندو پس از ان محققان و رفتار های کودکان  خلاف این موضوع را ثابت کردند.

تعدادی باور دارند که خودداری از مصرف این مواد نمیتواند بر اساس شواهد علمی باشد ولی بنا بر تحقیقات انجام شده تعدادی از رنگهای غذایی و یک نگه دارنده باعث افزایش بیش فعالی در کودکان میشوندولی تاثیر ان به نسب سن و نوع افزودنی متفاوت است.

با توجه به این موضوع و مطالعات اخیر،آکادمی کودکان امریکایی نیز باور دارد که حذف نگه دارنده ها و رنگهای غذایی از رژیم غذایی کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی –بیش فعالی منطقی است.به عقیده تعدادی از متخصصان کودکان مبتلا به این اختلال باید از مصرف مواد ذیل بپرهیزند :

  • رنگهای مصنوعی به خصوص رنگ قرمز و زرد
  • افزودنی های غذایی مانند اسپارتام ،مونوسدیم گلوتامات و نیتریت .در تعدادی از مطالعات هم رابطه ای بین بیش فعالی و نگه دارنده سدیم بنزوات وجود دارد.

شکر 

تعدادی از کودکان پس از مصرف شکلات و یا دیگر مواد قندی بیش فعال میشوندو البته هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این حالت ناشی از اختلال کم توجهی –بیش فعالی است .بهترین راه این است که ماد قندی بخش کوچکی از رژیم غذایی کلی را تشکیل دهد ولی میتوانید برای مدتی انها را حذف نمایید تا نتایج را ببینید .

کافئین

میزان کمی از کافئین میتواند در بهبود بعضی از  نشانه های این اختلال در کودکان  موثر باشد ولی عوارض جانبی آن مزایا ی آن را زیر سوال میبرند.بیشتر متخصصان پیشنهاد میکنند که افراد مبتلا به اختلال نام برده به میزان کمتری از کافئین مصرف نمایند و یا به کلی ان را حذف نمایند.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران