سفليس (Syphilis) يك عفونت منتقله از راه مقاربت (STI) ميباشد. اين بيماري از راه واژن، دهان يا مقعد قابل انتقال است. يك زن باردار مبتلا به سفليس به راحتي ميتواند اين عفونت را به جنين خود انتقال دهد. سفليس در مرحله اوليه به راحتي توسط دارو قابل درمان ميباشد. اما عدم درمان آن ميتواند پيشرفت كرده و در مرحله نهايي منجربه بروز بيماري هاي جدي و يا حتي مرگ فرد مبتلا شود.

بيماري سفليس شامل 4 مرحله است:

-    مرحله اوليه

-    مرحله ثانويه

-    مرحله نهفته يا غيرفعال

-    مرحله سوم يا نهايي

هر مرحله داراي علائم متفاوتي ميباشد. يك فرد آلوده ميتواند در مراحل اوليه و ثانويه، سفليس را به ديگران انتقال دهد.

 

علائم سفليس در مراحل مختلف

مرحله اوليه شامل درد در ناحيه تناسلي، مقعد يا دهان است. پس از اين مرحله، درد بهبود ميابد و بيماري وارد مرحله ثانويه ميگردد كه با بثورات پوستي در كل بدن همراه است. تا وارد شدن به مرحله نهايي، هيچ علامت و نشانه اي بروز پيدا نميكند، اما بيماري تا سالها بعد در بدن فرد مبتلا باقي خواهد ماند. مرحله نهايي سفليس ميتواند منجربه وارد آمدن آسيب هاي جدي به مغز، اعصاب، چشم و قلب گردد.

 

چه كساني به سفليس مبتلا ميشوند؟

اين بيماري تنها مختص زنان نيست و در مردان نيز شايع ميباشد. اما زنان باردار مبتلا به سفليس، به شدت در معرض خطر انتقال اين بيماري به جنين خود هستند. عدم درمان اين بيماري ميتواند منجربه مرده زايي (مرگ جنين، پيش از هفته بيستم بارداري و مرده بدنيا آمدن) يا مرگ نوزاد، بلافاصله پس از تولد شود.

 

راه هاي انتقال سفليس

سفليس از راه هاي زير قابل انتقال ميباشد:

-    تماس مستقيم با زخم يا بثورات پوستي ناشي از سفليس، حين رابطه جنسي از راه واژن، دهان يا مقعد. زخم ميتواند بر روي اندام تناسلي خارجي نيز باشد. اين زخم ها قابل سرايت به لب، زبان و ساير نقاط بدن نيز ميباشند.

-    از مادر به نوزاد حين بارداري، زايمان يا شيردهي

 

سفليس چگوئه درمان ميشود؟ 

بهترين دارو جهت درمان سفليس در تمام مراحل، پني سيلين (نوعي آنتي بيوتيك) ميباشد. ميزان و مدت مصرف اين دارو به مرحله بيماري و نشانه هاي موجود آن بستگي دارد. 

تا زمان برطرف شدن كامل زخم هاي ناشي از سفليس، برقراري رابطه جنسي ممنوع است. در صورت برقراري رابطه، شريك جنسي نيز ميبايست پني سيلين مصرف نمايد.

سفليس در مرحله نهايي نيز قابل درمان است، اما ممكن است آسيب هاي وارده ناشي از آن قابل جبران نباشند.

 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران