طی یک تحقیقات جدید، یک الگوی فعالیت مغز شناسایی شد که ممکن است نشانه مشکلات حافظه در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی باشد. 
نشانگری که محققان معتقدند در نوع خود اولین است، گامی مهم در جهت درک و درمان یکی از مخرب ترین علائم اسکیزوفرنی محسوب می شود. 
اسکیزوفرنی معمولا باعث توهم و هذیان می شود، اما بسیاری از افراد مبتلا به این اختلال دچار نقص های شناختی از جمله مشکلات حافظه کوتاه مدت و بلند مدت هستند. 
در بین تمام علائم مربوط به اسکیزوفرنی، مشکلات حافظه مهم ترین تاثیر را بر روی زندگی فرد دارند، زیرا باعث بروز مشکل در کار و روابط اجتماعی فرد بیمار می شوند. متاسفانه محققان در مورد علت برز این مشکلات در حافظه و چگونگی درمان آنها چیز زیادی نمی دانند. 
محققان مدت هاس که فرض را بر این قرار داده اند که مشکلات حافظه در اسکیزوفرنی مربوط به اختلال در قشر جلوی مغز (DLPFC) می شود. این بخش از مغز در کار سیستم حافظه و مدیریت اطلاعات نقش مهمی دارد. با این حال بررسی های گذشته که برای فعالسازی DLPFC در افراد سالم و افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در هنگام آزمایش های حافظه از MRI استفاده کرد، تفاوت های آشکاری نشان نداده است. 
برخی محققان فرض را بر این گذاشتند که بررسی ها در کشف تفاوت ها شکست خورده اند، زیرا آزمایش های حافظه به اندازه کافی دشوار نبودند. در سال 2014 محققان یک آزمون کامپیوتری را طراحی کردند که شامل هشت سطح مختلف در یک آزمون می شد. 
در این بررسی 45 فرد سالم و 51 فرد مبتلا به اسکیزوفرنی، که 21 نفر آنها داروهای آنتی سایکوتیک مصرف می کردند، مورد 8 آزمون ذهنی قرار گرفتند و MRI نیز روی آنها انجام شد.  همانطور که انتظار می رفت، در تست های آسانتر نوعی افزایش تدریجی در فعالیت DLPFC مشاهده می شد و با مشکل شدن تست ها، فعالیت این بخش به طور تدریجی کاهش می یافت. اما هر دو گروه بیمارانی که از دارو استفاده می کردند و بیمارانی که مصرف دارویی نداشتند، پاسخ ضعیف تری ارائه دادند، که در افرادی که دارای بیشترین مشکلات حافظه بودند، پاسخ به مراتب ضعیف تر بود. 
محققان معتقدند که این اولین باری است که سیگنال مغزی در DLPFC به طور مستقیم با عملکرد حافظه در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در ارتباط است. 
یکی از محققان در این زمینه می گوید:" یافته های ما دارای شواهدی است که بخش DLPFC در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به خطر می افتد. آنچه آنها به ما نمی گویند، چیزی است که ما در نهایت امیدواریم شکل بگیرد. در عین حال ما یک هدف مشخص برای درمان و راهی برای اندازه گیری میزان درمان داریم." 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران